• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Stichting Particulier Fonds

Stichting Particulier Fonds (S.P.F.)
U kunt er ook voor kiezen om een Stichting Particulier Fonds (S.P.F.) op te richten, die dan eigenaar wordt van uw onderneming in een Antilliaanse E-zone. U kunt dan de winsten en dividenden belastingvrij overbrengen van uw Antilliaanse E-zone N.V. naar de S.P.F. door middel van een eenmalige, belastingvrije schenking. In de volgende paragrafen worden de voorwaarden voor een S.P.F. uiteengezet, evenals de fiscale voordelen die deze constructie voor u kan inhouden.

Kenmerken van de S.P.F.
Het begrip Stichting Particulier Fonds (S.P.F.) bestaat sinds 1998 op de Nederlandse Antillen. Een S.P.F. lijkt veel op een normale stichting. Er is echter een groot voordeel van een S.P.F. ten opzichte van een gewone stichting. Een normale stichting mag alleen giften verstrekken indien deze gedaan worden met een sociaal of idealistisch doel. Andere uitkeringen zijn wettelijk niet toegestaan. Deze beperking is niet van toepassing op de S.P.F. Aan de andere kant mag een S.P.F. geen onderneming drijven met het als doel om winst te behalen. Dit laatste geldt echter niet voor beleggingsmaatschappijen of holdings. Als u een S.P.F. wilt oprichten, biedt de wet u op deze manier dus zeer grote vrijheid om een S.P.F. in te richten.

 

Direct aanvragen