• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Fiscale aandachtspunten S.P.F.

Als u als Nederlands (natuurlijk) persoon een S.P.F. gaat oprichten moet u de volgende aandachtspunten uit de Nederlandse belastingwet in acht nemen.

Schenkingsrecht
De S.P.F. wordt door de Nederlandse fiscus als rechtspersoon erkend en mag dus een eigen vermogen hebben. Als u inwoner van Nederland bent en vermogen inbrengt zonder een zakelijke tegenprestatie, dan moet u hierover in Nederland schenkingsrechten afdragen. In dat geval is een S.P.F.-structuur niet echt aantrekkelijk. Raadpleeg in dergelijke gevallen altijd een fiscaal
specialist.

Fiscale vestigingsplaats
De belastingwet op de Antillen gaat bij de vestigingsplaats van een S.P.F. uit van de feitelijke locatie waar het stichtingsbestuur zitting heeft. Als het bestuur van de S.P.F. volgens de statuten onafhankelijk is en zelfstandig het stichtingsbeleid mag bepalen, dan wordt fiscaal gezien de feitelijke leiding uitgeoefend in het land van vestiging van het bestuur.

Buitenlandse belastingplicht
Als u een S.P.F. op de Nederlandse Antillen vestigt, betekent dat nog niet dat u daarmee in alle gevallen kunt ontkomen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. Als de Nederlandse fiscus bijvoorbeeld uit uw stukken concludeert dat een dochterbedrijf van de S.P.F. fiscaal niet op de Nederlandse Antillen is gevestigd, maar in Nederland, krijgt u alsnog met Nederlandse vennootschapsbelasting te maken.

Fiscale transparantie
Omdat de S.P.F. een zelfstandige rechtspersoon is met een eigen vermogen, is een S.P.F. meestal niet fiscaal transparant. Dit houdt in dat de belastingwetgeving net als andere rechtspersonen ‘gewoon’ van toepassing is op een S.P.F. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Daarvoor moeten we kijken naar de jurisprudentie die is ontwikkeld bij Nederlandse stichtingen of de certificering van aandelen van aanmerkelijk belang. Een S.P.F. is – net als een Nederlandse stichting – pas fiscaal transparant, als degene die statutair bevoegd is te beschikken over het eigen vermogen, dit vermogen mag aanwenden als ware het zijn eigen vermogen.

Uitkeringen
De Hoge Raad heeft beslist dat de belastingwetgeving voor Nederlandse stichtingen in beginsel ook van toepassing is op de heffing van de Inkomstenbelasting. Voor u betekent dit dat als u in Nederland woont en u periodieke uitkeringen vanuit het stichtingsvermogen van een Antilliaanse S.P.F. geniet, deze inkomsten in Nederland progressief belast worden vanuit de inkomstenbelasting. Dit is uiteraard fiscaal niet aantrekkelijk. Onduidelijk in de uitspraak van de Hoge Raad is in welke precieze omstandigheden er sprake is van een periodieke uitkering. Maar u mag ervan uitgaan dat bijvoorbeeld een uitkering bij liquidatie van een S.P.F. niet periodiek is en daarom niet zal worden belast in Nederland.

 

Direct aanvragen