• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Toelatingsvergunning E-zone

Voor toelating tot een E-zone moet u een verzoek indienen bij de beheerder vaneen E-zone. Deze speelt het verzoek door aan de Dienst Economische Zaken van het eilandgebied. Bij uw verzoek moet u onder meer de volgende gegevens aanleveren:

  • de statuten van uw vennootschap;
  • het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel op de Antillen;
  • een overzicht van de aandeelhouders (van klein naar groot);
  • een (beknopt) businessplan;
  • een bewijsstuk dat u een bankrekening houdt bij een Antilliaanse bank;
  • een verklaring dat u zich heeft aangemeld bij de douane (een verzoek om zo’n verklaring kunt u schriftelijk indienen bij de douane).

Het bestuurscollege van het eilandgebied mag voorwaarden stellen aan uw toelatingsvergunning. Het is dus in uw belang de aanvraag voor een dergelijke vergunning correct en nauwkeurig uit te voeren. Dit verkort niet alleen de aanvraagtijd, maar voorkomt ook eventuele problemen achteraf. Een goede samenwerking met partijen op Curaçao, die volledig op de hoogte zijn van de aanvraagprocedure, is in de praktijk aan te raden.

Direct aanvragen