• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Senioren BV oprichten

Met het oprichten van een zogenaamde “senioren BV” kunnen particulieren met een aanzienlijk vermogen de vermogensrendementsheffing (box 3 belasting) ontwijken. Om deze belasting niet te hoeven betalen moet men het privévermogen in box 3 verlagen. Hiervoor kan men  een zogenaamde (senioren) BV oprichten en – met het bedrag dat men aan het privévermogen wenst te onttrekken – het aandelenkapitaal van deze BV volstorten.

Door het oprichten van een senioren BV – en het overhevelen van privévermogen naar deze BV – zijn de gelden onttrokken aan het privé vermogen in box 3 en is het privévermogen ineens vermogen van de BV. Het vermogen wordt dan niet meer gezien als privévermogen en er hoeft dan ook geen vermogensrendementsheffing meer over betaald te worden.

Oprichten senioren BV verlaagt eigen bijdrage voor zorginstelling
Bijkomend voordeel van het oprichten van een senioren BV is dat het vermogen in de senioren BV ook niet meer wordt meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage voor gebruik van een zorginstelling. Deze ‘bijvangst’ kan duizenden euro’s per maand aan kosten besparen.

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met de medewerkers van VRB. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken op nummer 0346 – 555 797.

Maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek

 

Direct aanvragen