0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De intentieverklaring tot oprichting van een B.V., ook wel voorovereenkomst genoemd, is bedoeld om mee vast te leggen dat u voornemens bent een B.V. op te richten. Wanneer u uw IB-onderneming wilt omzetten in een B.V. en uw wilt dit geruisloos (zonder belastingheffing) doen dan moet u de intentieverklaring tot oprichting van een B.V. laten registreren bij de Belastingdienst. U mag uw B.V. vervolgens fiscaal gezien met maximaal 9 maanden terugwerkende kracht oprichten. Bij registratie voor 1 oktober kunt u dus nog met terugwerkende kracht tot 1 januari de B.V. in gaan. Voor een ruisende inbreng (met belastingheffing) geldt een terugwerkende van drie maanden. Dus om per 1 januari van een kalenderjaar over te stappen moet dan vóór 1 april de intentieverklaring tot oprichting van een B.V. geregistreerd zijn.

 

 

 

Intentieverklaring tot oprichting van een B.V.

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead