0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De overeenkomst toekenning werknemersopties is bedoeld voor het verstrekken van een beloning van de werkgever aan de werknemer in de vorm van een recht om gedurende een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs per aandeel (de uitoefenprijs) aandelen in een vennootschap te kopen. De werknemersoptie kan de werknemer economisch voordeel opleveren wanneer de waarde van het onderliggende aandeel hoger is dan de uitoefenprijs. Werknemersopties hebben over het algemeen het doel om grotere binding tussen werknemer en werkgever en betrokkenheid bij het toekomstige financiële resultaat te bewerkstelligen.

Overeenkomst toekenning werknemersopties

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead