0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De overeenkomst van schenking ter financiering van onderhoud aan en/of verbetering van een eigen woning is bedoeld voor het vastleggen van een schenking door schenker aan begiftigde voor onderhoud aan en/of verbetering van een eigen woning. Fiscaal gezien wordt een schenking in verband met onderhoud aan en/of verbetering van een eigen woning onder bepaalde voorwaarden voor een hoger bedrag vrijgesteld van schenkbelasting dan een ‘reguliere’ schenking. In deze overeenkomst van schenking ter financiering van onderhoud aan en/of verbetering van een eigen woning verklaart de begiftigde onder andere dat de schenking alleen aangewend zal worden voor onderhoud aan en/of verbetering van een eigen woning.

Overeenkomst van schenking ter financiering van onderhoud aan en/of verbetering van eigen woning

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead