0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De positieve/negatieve hypotheekverklaring eigen woning is bedoeld om zekerheid te verstrekken door de geldlener aan de geldgever inzake de verstrekte lening voor de eigen woning.

De positieve/negatieve hypotheekverklaring eigen woning tussen de geldnemer en geldgever houdt het volgende in:

  • de positieve hypotheekverklaring betekent dat de geldlener op eerste verzoek van de geldgever mee zal werken aan de vestiging van een recht van hypotheek op zijn onroerende zaak;
  • de negatieve hypotheekverklaring houdt in dat de geldlener verklaart dat hij de onroerende zaak niet of niet verder zal belasten en de onroerende zaak niet zonder toestemming van de geldgever zal verkopen.

Positieve/negatieve hypotheekverklaring eigen woning

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead