0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Het rekenmodel ‘Aflossen rekening-courant DGA eigen BV’ is bedoeld voor het berekenen of het voordelig is om een rekening-courantschuld aan uw BV af te lossen door middel van een dividenduitkering.

Daarnaast kunt u met het rekenmodel ‘Aflossen rekening-courant directeur-grootaandeelhouder eigen BV’ berekenen. Hiermee kunt u nagaan of het voordelig of mogelijk is om gebruik te maken van de door de flex-BV-wetgeving geboden mogelijkheid het minimumkapitaal van € 18.000,- voor € 17.999,- onbelast terug te betalen middels vermindering van de rekening-courantschuld aan uw BV.

Rekenmodel Aflossen rekening-courant DGA eigen B.V.

145,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • rekenmodel
  • telefonische ondersteuning

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead