0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De overeenkomst verrekening verleden huwelijkse gemeenschap is bedoeld voor de volgende situatie:

  • dat partners zijn gehuwd onder huwelijks voorwaarden en dat deze huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding bevatten op grond waarvan de overgespaarde inkomsten jaarlijks behoren te worden verrekend, welke verrekening tot op heden niet is uitgevoerd;
  • dat partners nu uitvoering wensen te geven aan de verrekening en daartoe ieders vermogensrechtelijke positie wensen vast te stellen.

In de overeenkomst verrekening verleden huwelijkse gemeenschap kunt u deze verrekening vastleggen op het gebied van bijvoorbeeld de echtelijke woning en/of de gereserveerde winst van de onderneming van een van de partners.

Verrekening verleden huwelijkse voorwaarden

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead