0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De voorovereenkomst tot overdracht onderneming aan aandeelhouder is een overeenkomst bedoeld om vast te leggen dat de B.V. met één aandeelhouder wordt omgezet in een onderneming die gedreven gaat worden door diezelfde aandeelhouder. De voorovereenkomst is een overeenkomst tussen B.V. en aandeelhouder inzake het tijdstip vanaf welke de resultaten van de onderneming voor rekening van de aandeelhouder komen. Indien de voorovereenkomst binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar is opgemaakt, is terugwerkende kracht mogelijk naar de eerste dag volgende op het laatste volledige boekjaar, maar alleen wanneer er wordt geopteerd voor een geruisloze terugkeer. Bij ruisende terugkeer is terugwerkende kracht formeel niet mogelijk. De resultaten van de onderneming kunnen daarbij pas vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst voor rekening en risico van de aandeelhouder zijn.

 

 

 

Voorovereenkomst tot overdracht onderneming aan aandeelhouder (ruisende of geruisloze terugkeer)

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead