0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

In verband met het Coronavirus heeft de overheid bekend gemaakt dat u als ondernemer een verzoek tot ‘Bijzonder uitstel van betaling belasting’ kunt aanvragen. Dit geldt voor de volgende belastingsoorten:
– Inkomstenbelasting (IB)
– Vennootschapsbelasting (VpB)
– Omzetbelasting (OB)
– Loonheffingen (LH)

VRB kan dit voor u aanvragen en verzorgen. Wij kunnen voor u voor de IB en VpB uitstel van betaling aanvragen binnen twee weken nadat u uw belastingaanslag heeft ontvangen. Voor de OB en LH kunnen wij binnen twee weken nadat u de naheffingsaanslag heeft ontvangen uitstel van betaling aanvragen.

U dient voor iedere afzonderlijke belastingsoort waarvoor u uitstel van betaling wilt aanvragen dit product aan te vragen waarbij VRB alle werkzaamheden voor u verricht en de termijnen in de gaten houdt en bewaakt.

Melding betalingsonmacht voor BV’s
Voor bestuurders van een BV geldt tevens een aanvullende eis dat – indien uw BV de verschuldigde belasting niet kan afdragen – er een melding betalingsonmacht ingediend moet worden bij de belastingdienst. Dit dient u te verzorgen binnen 14 dagen nadat de betreffende belasting is verschuldigd. Indien geen melding betalingsonmacht is gedaan geldt in beginsel dat de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de niet betaalde belastingen. Deze melding betalingsonmacht dient u als bestuurder zelf in te dienen via een formulier dat u kunt downloaden op de website van de belastingdienst.

Verzoek bijzonder uitstel van betaling belasting

75,00 excl. BTW

Verzoek bijzonder uitstel van betaling belasting:

  • Telefonische ondersteuning
  •  Invullen van alle documenten

Eventuele vragen over het ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling belasting’ kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead