Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Hoofdelijke aansprakelijkheid VOF


Aansprakelijkheid na toetreding

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten. De vennoten kunnen bestaan uit natuurlijke of rechtspersonen. De vennoten stellen samen een vennootschapscontract op. Hoewel dit niet verplicht is, is het verstandig om onderling gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Dit omdat bij een VOF alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Wat houdt de aansprakelijkheid voor vennoten in?

Vennoten van een VOF zijn elk afzonderlijk persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Het is vennoten toegestaan om onderling afspraken te maken over de verdeling van aansprakelijkheid. Bij schulden die ontstaan uit de activiteiten van de VOF zullen schuldeisers eerst proberen of de VOF aan de verplichtingen kan voldoen. Blijken de activa onvoldoende, dan kunnen de vennoten met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld. Het is toegestaan dat een of meerdere vennoten met voldoende privévermogen de schuld voldoen, en de onderlinge schuld op basis van onderlinge afspraken wordt vereffend.

Referenties


Waarom ondernemers voor VRB kiezen


Specialist in het omzetten van eenmanszaken naar een BV

Vooruitstrevend in ‘ROBOTIC ACCOUNTING’

WINNAAR van
‘AFAS AWARD’ en aangesloten bij RB en NOAB

Actuele cijfers in uw ‘PERSOONLIJKE DASHBOARD’

Persoonlijk en hoogwaardig fiscaal advies

Maak kennis met VOF specialist Fons


Fons snapt hoe een VOF werkt!

VRB Adviesgroep heeft 40 medewerkers in dienst. Allen zijn professionals op het gebied van fiscaliteit, financiën en juridische kwesties. Wilt u meer informatie of een keer met een van onze medewerkers praten? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Wij nemen graag contact met u op, vul onderstaande formulier in.

Toetredende en aftredende vennoten

Het kan voorkomen dat er een nieuwe vennoot toetreedt tot de VOF. De nieuwe vennoot is uitsluitend aansprakelijk voor schulden die ontstaan na toetreding. Wanneer een vennoot uittreedt blijft deze hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan ten tijde van zijn of haar deelname aan het vennootschap. Voor zowel toetredende als aftredende vennoten kan het afwenden van hoofdelijke aansprakelijkheid worden geregeld met een vrijwaringsbeding.

Aansprakelijkheid beperken

Het is mogelijk om aansprakelijkheid van de VOF  zoveel mogelijk te beperken door aansprakelijkheid mee te nemen in handelscontracten en voorwaarden. Een andere opties is het omzetten van de VOF naar een BV. Dankzij de afschaffing van verplicht startkapitaal is dit inmiddels mogelijk.

 

VRB Advies en uw VOF

Heeft u voornemens een VOF op te richten? Of wilt u een VOF omzetten naar een BV? VRB Adviesgroep kan u helpen. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB  Adviesgroep een partner die adviseert en ontzorgt.

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead