0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Inkomstenbelasting


Elke vennoot geniet afzonderlijk van dezelfde aftrekposten

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten. Iedere vennoot betaalt op zijn of haar beurt inkomstenbelasting over het eigen deel van de beloning of winst. De Belastingdienst ziet vennoten binnen een VOF als natuurlijke personen. Zijn vennoten ondernemer volgens de criteria van de Belastingdienst? In dat geval betalen de vennoten inkomstenbelasting over de winst uit de VOF en geniet iedere vennoot het afzonderlijk recht op dezelfde aftrekposten en vrijstellingen als de ondernemer van een eenmanszaak. Deze aftrekposten zijn onderverdeeld in de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening.

Wat is een IB-ondernemer

Vennoten van een VOF worden door de Belastingdienst gezien als inkomstenbelasting-ondernemer. Vennoten van een VOF betalen geen, zoals de vennoten van een BV of NV, vennootschapsbelasting. De belasting die over winst afgedragen moet worden wordt afgerekend via de inkomstenbelasting. Vennoten van een VOF genieten dezelfde aftrekposten als ondernemers uit de eenmanszaak om de hoogte van de inkomstenbelasting te bepalen.

Het vennootschapscontract

In een vennootschapscontract leggen de vennoten afspraken vast die ze samen overeenkomen. Hoewel dit niet verplicht is, is het verstandig deze afspraken notarieel vast te leggen. Afspraken die in een vennootschapscontract worden vastgelegd zijn minimaal de naam en inbreng van de vennoten, de voorgenomen duur van de samenwerking, winst- en verliesverdeling en het uittreden en toetreden van vennoten.

 

 

Neem contact op met onze experts

Heeft u voornemens een VOF op te richten en heeft u vragen over de VOF en de Belastingdienst? VRB Adviesgroep kan u helpen met passend advies bij uw situatie. De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders ondersteunen wij bedrijven bij hun (geautomatiseerde) boekhouding. VRB Adviesgroep is daarmee een partner die adviseert en kundige hulp biedt.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead