0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

ZZP en de Belastingdienst


Belasting is afhankelijk van de rechtsvorm

Wat u als ZZP’er aan de Belastingdienst af moet dragen, hangt af van de gekozen rechtsvorm. ZZP is net als ‘freelancer’ geen rechtsvorm maar een term. Veel ZZP’ers kiezen voor de eenmanszaak als rechtsvorm, maar er zijn meerdere mogelijkheden. U kunt als ZZP’er werkzaam zijn binnen een eenmanszaak, een BV en een VOF. Elk van deze rechtsvormen geniet eigen fiscale voordelen en verplichtingen.

Hoe ziet de Belastingdienst een ZZP?

De Belastingdienst heeft zelf de term ZZP geïntroduceerd, en geeft voor de tem de volgende omschrijving: “Een ZZP’er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden: Een persoon die voor eigen rekening en risico zijn arbeid aanbiedt in een eigen bedrijf of praktijk, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst heeft.”

Aansprakelijkheid

De eenmanszaak, VOF en BV hebben fiscale- en administratief overlappingen, maar zijn zeker niet gelijk. De eenmanszaak en VOF komen op fiscaal en administratief gebied het meest overeen. Bij een VOF zijn vennoten elk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Bij een BV zijn de aandeelhouders niet hoofdelijk aansprakelijk, hun privévermogen blijft, mits er sprake is of was van goed ondernemerschap, buiten schot. Een VOF en BV hebben een omvangrijkere boekhouding te voeren. Daarnaast is het bij deze rechtsvormen verplicht jaarlijks de jaarstukken te deponeren bij de KvK.

Laat u goed adviseren

De eenmanszaak en VOF worden door de Belastingdienst gezien als IB-ondernemingen. Dit betekent dat u als ZZP’er, opererend binnen een eenmanszaak of VOF een deel van uw winst afdraagt via de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting die een BV over de winst moet betalen wordt de vennootschapsbelasting (VPB) genoemd. De winst die aandeelhouders krijgen uitgekeerd wordt dividend genoemd. Deze wordt belast met dividendbelasting. Bestuurders van een BV hebben in tegenstelling tot ZZP met een VOF of eenmanszaak als rechtsvorm geen recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek of MKB-vrijstelling. Daarnaast zijn er nog meer verschillen, te veel om hier te benoemen. Wilt u meer weten over de rechtsvormen waarbinnen u als ZZP’er actief kunt zijn, en de gevolgen die dit heeft op fiscaal gebied, laat u dan goed adviseren.   

Wij vertellen graag meer

De bedrijfsjuristen van VRB Adviesgroep staan u bij op de op het gebied van ondernemingsrecht en een juridische helpdesk. Samen met de VRB Adviesgroep belastingadviseurs en onze boekhouders die bedrijven ondersteunen bij hun (geautomatiseerde) boekhouding is VRB Adviesgroep een partner die adviseert en hulp biedt. 

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead