Inzicht in uw financiële cijfers


houdt rekening met fiscale voordelen

Bij het berekenen van het inkomen kan het gaan om de verwachte omzet, of om het inkomen dat van toepassing is voor de Belastingdienst. Het inkomen van een ZZP, wanneer we praten over winst, kan vaak redelijk eenvoudig worden berekend door het aantal uren te vermenigvuldigen met het uurtarief en hier vervolgens eventuele (reis)kosten op in mindering te brengen. Maar omzet is nog geen inkomen. Afhankelijk van de omvang van de activiteiten en de gekozen rechtsvorm bepaalt de Belastingdienst welke aftrekposten en afdrachten van toepassing zijn om het uiteindelijke inkomen dat u in een jaar geniet te kunnen berekenen.

Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten moeten zakelijk gemaakte kosten zijn. Het kan voorkomen dat u in uw privé-omgeving of met privébezit zakelijke kosten maakt. Denk aan zakelijke kilometers in de privé auto of thuis een conference call voeren. Hierdoor ontstaat een grijs gebied. De Belastingdienst neemt hierover de volgende stelling in: ‘Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost.’

Naast bedrijfskosten die ten laste van de winst mogen worden gebracht, genieten ondernemingen fiscale aftrekposten. De meeste ZZP’ers kiezen voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Binnen deze rechtsvorm bestaan, afhankelijk van het aantal jaren dat de onderneming bestaat mogelijk aftrekposten die kunnen bestaan uit: ondernemersaftrek, de fiscale oudedagsreserve, zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor innovatie en onderzoek, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor ZZP in een vof of BV gelden andere fiscale regels.

Schroom niet en neem contact op

Wilt u meer weten hoe u als ZZP’er binnen de door u gekozen rechtsvorm uw inkomen kan berekenen? VRB Adviesgroep helpt u graag verder. Neem voor meer informatie of informatie over het uitbesteden van uw administratie en aangiften contact met ons op!