0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Afspraak over rente niet nakomen komt dga duur te staan

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan simpel zaken afspreken met zijn eigen bv. Maar dat is niet vrijblijvend. Dat merkte een dga die wél afsprak met de bv dat hij jaarlijks 5% rente zou betalen, maar dat vervolgens niet deed. De inspecteur merkte de niet-betaalde rente namelijk aan als belaste winstuitdeling.

Veel dga’s hebben een rekening-courantverhouding met hun bv. In de dagelijkse bedrijfsvoering kan de bv wat voorschieten voor de dga en omgekeerd. Dankzij de rekening-courant hoeft dat dan niet elke keer verrekend te worden.

Aanpak ‘excessieve’ leningen bij eigen bv

Dit betekent niet dat het saldo ongebreideld kan oplopen, want de Belastingdienst is extra scherp op hoge rekening-courantschulden. Vanaf 2023 komt er zelfs een wet die het de fiscus makkelijker moet maken om zulke ‘excessieve’ leningen aan te pakken.
In deze zaak had de dga met zijn bv een rekening-courant. In de bijbehorende overeenkomst was vastgelegd dat de bv jaarlijks 5% rente zou ontvangen over het saldo op de rekening-courant. Maar in 2015 en 2016 betaalde de dga die rente niet. De inspecteur zag dat als een uitdeling van winst aan de dga, en rekende dat mee als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat ging om flinke bedragen: over 2015 was de niet-betaalde rente ruim € 169.000 en voor 2016 was dat bijna € 162.300.
De dga stapte daarop naar de rechter. Volgens hem was er geen sprake van een winstuitdeling, omdat het geld de bv niet ‘definitief had verlaten’.

Dga was bewust van bevoordeling, aldus rechter

De rechter maakte korte metten met die argumentatie. Er was simpelweg afgesproken dat de dga jaarlijks 5% rente zou betalen. Maar daar was helemaal niets van terug te zien. De rente was niet berekend, betaald of bijgeschreven en stond ook niet als bate in de administratie. De bv was daarom geld misgelopen en de dga had juist meer over gehouden. Dat geld had volgens de rechtbank definitief het vermogen van de bv verlaten. De rechter maakte uit de stukken op dat het niet per ongeluk was dat de dga geen rente had betaald. Zowel de dga als de bv waren zich ervan bewust dat de dga er gunstig uitsprong als aandeelhouder, ten koste van de bv. De dga had ook niet verklaard waarom er in 2015 en 2016 geen rente was berekend. Al met al was de niet-betaalde rente dus terecht aangemerkt als belaste winstuitdeling.
Rechtbank Gelderland, 28 juni 2021 (publicatiedatum 18 augustus 2021), ECLI (verkort): 3248

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead