• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

BV oprichten

Bent u van plan om een BV of holdingstructuur op te richten? Dan is het zeer belangrijk om te weten welke consequenties dit allemaal heeft. Want het oprichten van een BV is meer dan alleen een stap naar de notaris! Veel bedrijven struikelen vaak over praktische en fiscale punten tijdens en na de oprichting van hun BV wanneer ze niet goed rekening hebben gehouden met alle actuele consequenties op o.a. juridisch en belastingtechnisch vlak. En soms past een andere rechtsvorm beter dan een BV.

Het oprichten van een BV – meer dan alleen de stap naar de notaris!

Bij de VRB Adviesgroep weten we precies waar allemaal rekening mee moet worden gehouden bij de oprichting van een BV en of holdingstructuur. Vaak lijkt het oprichten van een BV eenvoudig. Maar vergis je niet, hier zit veel aan vast! Het oprichten van een BV of holdingstructuur is meer dan alleen de stap naar de notaris!

Vraag nu kosteloos aan: het boekje ‘Holdingstructuur en BV oprichten’

bv oprichten

In dit kosteloze boek leest u alles over het oprichten van een bv en holdingstructuur.
– 89 bladzijden
– Hardcover
– 4e druk.

Kosteloos aanvragen

BV oprichten – meerdere variaties

Als marktleider in het oprichten van BV’s zien wij steeds meer verschillende vormen van BV’s ontstaan. Zo was er vroeger alleen de reguliere BV, maar tegenwoordig zie je steeds vaker BV-vormen als: De ZZP BV, de Senioren BV, de Baby BV en nog meer nieuwe vormen van BV’s. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij precies de juiste BV-vorm / -constructie oprichten.

BV of eenmanszaak?

En heel vaak horen wij de vraag: ‘wat is nu verstandig? Een BV of een eenmanszaak?’ En in specifieke gevallen blijkt dat bijvoorbeeld een eenmanszaak veel meer voordelen biedt dan een BV. Dus ook hier kijken we graag kritisch mee of een BV dan wel de meest optimale rechtsvorm is.

VRB, De specialist in BV’s oprichten!

Al meer dan 10 jaar is de VRB Adviesgroep de specialist in oprichten van BV’s. Bij het oprichten van uw BV neemt de VRB Adviesgroep alle bijkomende werkzaamheden voor u uit handen. VRB houdt goed in de gaten op welke manier er voor u het meeste fiscale voordeel valt te realiseren. Ook na het oprichten van uw BV kunt u de VRB Adviesgroep inschakelen voor het beheer en het jaarwerk van uw BV.

Kosteloos boek: ‘Holdingstructuur en BV oprichten’

Bent u van plan om binnenkort een BV of een holdingstructuur op te richten, dan is ons kosteloze boek een must have! Vraag hier kosteloos het boek: ‘Holdingstructuur en BV oprichten’ aan.


Sinds 2016 is de ZZP BV een van de meest populaire BV-vormen. Als ZZP’er doet u er verstandig aan om zo snel mogelijk een ZZP BV op te richten en u zelf én uw opdrachtgevers te vrijwaren van vervelende (naheffingen) loonbelasting.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht geworden. Deze wet wil schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers voorkomen. Mocht echter achteraf sprake zijn van schijnzelfstandigheid (verkapt loondienstverband) dan wordt de opdrachtgever van de betreffende ZZP’er door de belastingdienst geconfronteerd met naheffingen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Oprichten ZZP BV

Vanuit deze ontwikkelingen heeft VRB de ZZP BV ontwikkeld. De ZZP BV is momenteel het enige veilige antwoord op de risico’s en alle schijnzekerheden vanuit de Wet DBA. Met het oprichten van een ZZP BV kunt u als ZZP‘er bij uw opdrachtgever alle werkzaamheden verrichten, zolang u maar wilt en hoe u maar wilt. Met het oprichten van een ZZP BV loopt u vervolgens geen enkel risico op (fictief) loondienst en de daarmee voor u en uw opdrachtgevers samenhangende (naheffingen) loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Hoe werkt het oprichten van een ZZP BV

Wanneer u een ZZP BV gaat oprichten dan bent u zelf werknemer van deze ZZP BV en heeft u zelf 100% van de winstgerechtigde aandelen. Op deze manier ontvangt u én salaris over de arbeid die u verricht én bent u de enige aandeelhouder die recht heeft op de winst vanuit uw eigen ZZP BV. VRB verzorgt de boekhouding van deze ZZP BV en heeft een meerderheid van het stemrecht in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

Met ZZP BV ook verzekerd voor WW en WIA

Doordat VRB uw ZZP BV heeft opgericht en deze vervolgens beheert zoals hierboven staat beschreven, bent u volgens de wet ook werknemer voor de werknemersverzekeringen. Over het salaris dat u ontvangt van uw eigen ZZP BV wordt dan ook loonbelasting én premies werknemersverzekeringen afgedragen. Bijkomend voordeel van het werken vanuit een dergelijke ZZP BV is dat u daarmee ook automatisch bent verzekerd voor WW en WIA. U heeft dus de lusten van het in alle vrijheid werken vanuit uw eigen ZZP BV terwijl VRB voor u de lasten draagt en alle beheerswerkzaamheden verzorgt.

Meer weten over onze ZZP BV?

Vraag dan nu ons kosteloze boek aan: ‘BV en Holdingstructuur’!

Kosteloos aanvragen

bv oprichten


Ook de Baby BV is een goed voorbeeld van het slim inzetten van deze rechtsvorm. Wilt u namelijk voorkomen dat uw kinderen (of andere nabestaanden) later over uw vermogen erf- of schenkbelasting moeten afdragen, dan is het wellicht verstandig om nu al een “baby BV” op te richten op naam van uw kinderen.

Baby BV oprichten en deze BV op vroege leeftijd van uw kinderen op hun naam zetten Met het oprichten van een “Baby BV” zorgt u ervoor dat u (op een vroege leeftijd van uw kinderen) een BV op hun naam zet en in deze BV uw activiteiten verder opbouwt en ontwikkelt. Op deze manier staan deze toekomstige activiteiten niet op uw eigen naam maar al gelijk op naam van de BV van uw kinderen. Uw kinderen hoeven bij uw overlijden dus niet meer af te rekenen met de fiscus over de waarde van de aandelen van deze BV, want de bezittingen (lees: de BV) staan reeds op hun naam.

Stemrecht loze aandelen bij oprichten van Baby BV

Het is met het oprichten van een “Baby BV” goed mogelijk om verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo kunt u uw kinderen aandelen geven die enkel recht hebben op de (toekomstige) winst van de op te richten “Baby BV”, maar geen stemrecht (stemrecht loze aandelen) in deze BV.

Zelf kunt u één aandeel met enkel al het stemrecht behouden maar zonder recht op de winst van deze “Baby BV”. Door het uitgeven van verschillende soorten aandelen zorgt u ervoor dat uw kinderen geen erf- of schenkbelasting hoeven af te dragen over de (toekomstige) waarde opbouw van de “Baby BV”, maar dat u wel zelf het beleid van de vennootschap blijft bepalen.

Meer weten over de Baby BV?

Vraag dan nu ons kosteloze boek aan: ‘BV en Holdingstructuur oprichten’.

Kosteloos aanvragen


Een andere nieuwe vorm van een bv is de zogenaamde Senioren BV. Met het oprichten van een zogenaamde “senioren bv” kunnen particulieren met een aanzienlijk vermogen de vermogensrendementsheffing (box 3 belasting) ontwijken. Om deze belasting niet te hoeven betalen moet men het privévermogen in box 3 verlagen. Hiervoor kan men een zogenaamde (senioren) BV oprichten en – met het bedrag dat men aan het privévermogen wenst te onttrekken – het aandelenkapitaal van deze bv volstorten.

Door het oprichten van een senioren bv – en het overhevelen van privévermogen naar deze BV – zijn de gelden onttrokken aan het privé vermogen in box 3 en is het privévermogen ineens vermogen van de BV. Het vermogen wordt dan niet meer gezien als privévermogen en er hoeft dan ook geen vermogensrendementsheffing meer over betaald te worden.

Oprichten Senioren bv verlaagt eigen bijdrage voor zorginstelling

Bijkomend voordeel van het oprichten van een senioren BV is dat het vermogen in de senioren bv ook niet meer wordt meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage voor gebruik van een zorginstelling. Deze ‘bijvangst’ kan duizenden euro’s per maand aan kosten besparen.

Meer weten over de Senioren BV?

Vraag dan nu ons kosteloze boek aan: ‘Holdingstructuur en BV oprichten’!

Kosteloos aanvragen


bv oprichtenOver de VRB Adviesgroep

Sinds 2005 is VRB de specialist in het oprichten van bv’s en holdingstructuren voor zzp‘ers en mkb-bedrijven. Binnen VRB beschikken we over alle disciplines die hiervoor nodig zijn: juristen, boekhouders en belastingadviseurs. In haar bestaan heeft VRB duizenden BV’s opgericht en verzorgt zij voor een groot gedeelte van deze BV’s de boekhouding en het jaarwerk.

Pim van Rijswijk

De VRB Adviesgroep is opgericht door Pim van Rijswijk. Pim organiseert maandelijks kosteloze lezingen voor ondernemers en wordt in de media regelmatig gevraagd om advies te geven over nieuws en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ondernemersbelastingen.

Direct aanvragen