Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Een BV oprichten is meer dan een stap naar de notaris


VRB Adviesgroep snapt hoe een BV werkt!

Wanneer u een onderneming start moet u een keuze maken voor de juiste rechtsvorm.
Een BV oprichten is hierbij een goede keuze. Naast de eenmanszaak is de BV een van de meest gekozen rechtsvormen voor Nederlandse ondernemingen. Jaarlijks worden er in Nederland tienduizenden BV’s opgericht. Een besloten vennootschap (BV) wordt fiscaal gezien als een rechtspersoon. Dit betekent dat bij eventuele schulden de natuurlijke personen die zitting hebben in de BV niet privé aansprakelijk kunnen worden gesteld, waardoor het privévermogen buiten schot blijft mocht het mis gaan met de BV. Dat klinkt aantrekkelijk en lokt de vraag uit waarom niet elke ondernemer kiest voor een BV als rechtsvorm. Dit heeft te maken met de fiscale regel- en wetgeving die van toepassing is op de BV als rechtsvorm. Deze zijn niet op elke ondernemingssamenstelling of ondernemingsgrootte toepasbaar. Een BV is daardoor niet altijd wenselijk.

Gaat uw interesse uit naar het oprichten van een BV? Laat u dan goed adviseren over mogelijkheden en gevolgen. VRB Adviesgroep heeft de juiste mensen in huis die u hierbij betrokken en helder mee van dienst kunnen zijn.

De voordelen van een BV oprichten

Een BV is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Een BV kent aandeelhouders en een directie. Iemand die zowel aandeelhouder als directeur is wordt een directeur-aandeelhouder genoemd. Heeft iemand de meerderheid van de aandelen of heeft iemand een aanmerkelijk belang dan wordt deze persoon een directeur-grootaandeelhouder genoemd.

Wilt u een BV oprichten? De BV geniet als rechtsvorm van divers voordelen ten opzichte van ander rechtsvormen. Het meest aansprekende voordeel om te kiezen voor een BV is dat aandeelhouders binnen een BV, mits er geen sprake is van opzettelijk wanbeleid, deze niet privé aansprakelijk zijn voor zakelijke schulden en schade. Met een BV als rechtsvorm brengt u dus een scheiding aan tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Privévermogen blijft buiten schot bij een gedwongen bedrijfsbeëindiging.

De BV mag een hypotheek verstrekken aan de privéwoning van de grootaandeelhouder. De rente mag zelf bepaald worden tot zelfs 0%. Is er wel rente? Dan vloeit dit naar de BV en niet naar een geldverstrekker.

Bij verkoop van het bedrijf is binnen een BV geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit maakt toetreden tot of overname van een bestaande BV eenvoudiger.

Voor veel (potentiële) relaties en afnemers is de afkorting ‘BV’ achter de bedrijfsnaam een term die vertrouwen uitstraalt. Een BV als rechtsvorm kan bijdragen aan commercieel succes.

Naast bovenstaande voordelen zijn er nog meer voordelen die gelden voor de rechtsvorm BV. Daarnaast zijn er ook een aantal nadelen ten opzichte van ander rechtsvormen. Het is dus belangrijk dat er een juiste afweging wordt gemaakt wat betreft welke rechtsvorm er het best bij de onderneming past.

Referenties


Waarom ondernemers voor VRB kiezen


Specialist in het omzetten van eenmanszaken naar een BV

Vooruitstrevend in ‘ROBOTIC ACCOUNTING’

WINNAAR van
‘AFAS AWARD’ en aangesloten bij RB en NOAB

Actuele cijfers in uw ‘PERSOONLIJKE DASHBOARD’

Persoonlijk en hoogwaardig fiscaal advies

Maak kennis met BV specialist Fons


Fons snapt hoe een b.v. werkt!

VRB Adviesgroep heeft 40 medewerkers in dienst met allen een financieel, fiscaal en of juridische achtergrond. Wilt u meer informatie en wilt u met een van onze fiscalisten in gesprek? Dan plannen we graag een vrijblijvende afspraak voor u in. Voor meer informatie zijn we tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Wij nemen graag contact met u op, vul onderstaande formulier in.

Aandachtspunten bij het opstarten van een BV

Sinds 1 oktober 2012 is er een nieuwe, versoepelde BV-wetgeving van toepassing. De nieuwe wet, de Flex-BV-wetgeving, stelt minder eisen aan het oprichten van BV’s en bracht bij het ingaan van de wet versoepelde wetgeving voor bestaande BV’s met zich mee. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,-, dat voorheen bij de start van een BV van toepassing is, is sinds 1 oktober 2012 komen te vervallen. Ook voor de statuten is kapitaal vermelding als plicht komen te vermelden. Voor de wetswijziging gold een uitgebreide balanstest voor het doen van uitkeringen aan aandeelhouders. Ook deze is komen te vervallen, net als andere regels die we graag persoonlijk met u bespreken. Bovendien blijven er nog genoeg verplichtingen over waar de BV fiscaal wel aan moet voldoen. Zo dient een BV nog altijd bij notariële akte te worden opgericht. Ook is ondanks de versoepelde wetgeving de administratieve last, onder andere door het deponeren van jaarstukken, voor een BV aanzienlijker dan bij een eenmanszaak.

Persoonlijk advies bij BV starten

Met de Flex-BV-wetgeving is het oprichten of de overname van een BV eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker gemaakt, maar het is nog altijd noodzakelijk om de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. Laat u daarom voorafgaand aan de oprichting of overname van een BV persoonlijk adviseren. Bij VRB Adviesgroep heeft u de juiste partner gevonden om u van dienst te zijn bij een BV oprichten. VRB Adviesgroep is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd en marktleider in het oprichten van BV’s. Als maatschappij hebben wij aan de wieg gestaan van het ontwikkelen van de ‘Stamrecht BV’, de bedenker van de ‘Senioren BV’, de ‘Baby BV’ en de ‘ZZP BV’. Al deze vindingen van VRB Adviesgroep werden door het publiek en de media met open armen ontvangen. Uiteraard zijn we trots op deze erkenning. Het benadrukt dat wij er als specialisten in slagen om innovatief en vooruitstrevend in de markt te staan.

Bij een BV oprichten neemt VRB Adviesgroep alle werkzaamheden voor u uit handen, waarbij u geniet van een uitgebreide dienstverlening. VRB Adviesgroep houdt goed in de gaten op welke manier er voor u het meeste fiscale voordeel valt te realiseren. Ook na het oprichten van uw BV kunt u VRB Adviesgroep inschakelen voor het beheer en het jaarwerk van uw BV.

Het BV oprichten pakket

VRB Adviesgroep heeft het motto: ‘Een BV oprichten is meer dan een stap naar de notaris alleen’. Voor (aspirant-)ondernemers die goed beslagen ten ijs willen komen hebben we het ‘BV oprichten’-pakket ontwikkeld.

Met dit ‘Fiscaal Pakket’ verzorgt VRB Adviesgroep fiscus-proof alle bij de oprichting van uw BV behorende fiscale werkzaamheden en verzorgt de meest voorkomende overeenkomsten.

Werkzaamheden die behorende bij het ‘Fiscaal Pakket’ zijn:

Fiscaal / juridisch:

  • controleren fiscale structuur;
  • optimaliseren beloningsstructuur;
  • berekenen hoogte salaris directeur-grootaandelhouder (DGA);
  • aanvraag of aanpassing loonheffingsnummer;
  • bepalen gevolgen premies werknemersverzekeringen;
  • opstellen arbeidsovereenkomst, opstellen rekening-courantovereenkomst en opstellen leningsovereenkomst;

Informatie en advies:

  • DGA Check (derde gesprek) na oprichting BV
  • deelname lezingen
  • fiscale advisering tijdens oprichting BV vanuit VRB Adviesgroep

Neem contact met ons op

Heeft u voornemens een BV te starten? De medewerkers van VRB Adviesgroep staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of om een vrijblijvende afspraak met u in te plannen. Wij zijn tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

 

 

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead