0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Disclaimer

Disclaimer voor www.vrbadvies.nl

VRB Advies B.V. (Kamer van Koophandel: 30203025), hierna te noemen VRB, verleent u hierbij toegang tot www.vrbadvies.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

VRB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vrbadvies.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van VRB Advies B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

VRB spant zich in om de inhoud van www.vrbadvies.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vrbadvies.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VRB.

Voor op www.vrbadvies.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VRB nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VRB.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead