0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Belastingvrij afboeken schuld DGA aan BV

VRB heeft methode ontwikkeld voor “belastingvrij afboeken schuld DGA aan BV”
In hoofdlijnen komt deze methode er op neer dat wanneer er in het verleden onzakelijke (rekening-courant) schulden zijn ontstaan en de belastingdienst de (toename) onopgemerkt heeft gelaten, deze schulden nu niet alsnog achteraf belast mogen worden. De vordering van de BV op de DGA mag dan belastingvrij worden afgeboekt. Deze informatie en de methode om dit te bewerkstellingen heeft VRB voor u uitgewerkt in de Fiscale Adviesbox: “Belastingvrij afboeken schuld DGA aan BV”.

Deze unieke en waardevolle Fiscale Adviesbox bestaat uit:
– uitgebreid Advies Rapport; hierin staat precies uitgelegd en beschreven wat de mogelijkheden zijn om uw (rekening-courant)schuld belastingvrij af te boeken
– toegangsticket voor informatieve lezing; tijdens deze lezing wordt deze methode uitgelegd en toegelicht en kunt u uw eventuele vragen stellen
– telefonische ondersteuning; VRB zal eventuele vragen over dit onderwerp telefonisch beantwoorden Overzicht en data lezingen
– stappenplan; stapsgewijs wordt uitgelegd wat u moet doen om belastingvrij van uw (rekening-courant)schuld af te komen
– rekening-courantovereenkomst; een dergelijke overeenkomst heeft u nodig wanneer u schulden heeft/aangaat in rekening-courant

Ga naar de webshop van VRB voor meer informatie over deze Fiscale Adviesbox Webshop VRB

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead