Model ‘Verkeerslicht van Risico’s’

Iedere ondernemer kan failliet gaan en loopt hiermee (zakelijk en privé) bepaalde risico’s. Toch verschilt de mate waarin door een ondernemer risico wordt gelopen want iedere rechtsvorm kent zijn eigen risico’s.

Met het ‘Verkeerslicht van Risico’s’ hebben we in één oogopslag getracht duidelijk te maken hoe het nou precies zit met de mate van risico’s en aansprakelijkheid tussen de verschillende rechtsvormen.

Zoals u in de afbeelding hiernaast kunt zien biedt een eenmanszaak de minste bescherming (en dus de meeste risico’s). Een (normale) BV beschermt maar ten dele waardoor u als ondernemer vervolgens nog steeds te maken heeft met bepaalde risico’s.

De BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ biedt de meeste bescherming en daarmee loopt u als ondernemer zowel zakelijk als privé de minste risico’s. Hieronder leest u meer over de BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’.

De ‘Schijf van Vijf’ van een BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

Het model van de ‘Schijf van Vijf’ bevat vijf schijven die van belang zijn om er uiteindelijk voor te zorgen dat uw BV fungeert als een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’. Deze vijf schijven zijn:

1. notarieel:
het oprichten van de juiste holdingstructuur / KONINGSSTRUCTUUR en alle andere notariële zaken die tijdens de oprichting van uw BV’s correct geregeld dienen te worden;
2. fiscaal / juridisch:
het zorgen voor alle zakelijke akten en overeenkomsten, algemene voorwaarden en toepassing van o.a. het DGA-salaris;
3. administratief:
het voeren van een correcte boekhouding, (tijdig) indienen van de verschillende belastingaangiften en (tijdige) deponering van de jaarrekening;
4. verzekeringstechnisch:
het afsluiten van o.a. een bestuurders-/beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
5. bancair / financieel:
het veilig beheren van alle overtollige liquiditeiten in de BV’s door de winst van de werk BV jaarlijks uit te keren aan de holding BV, te verspreiden over meerdere bankrekeningen en andere bezittingen aan te kopen zoals bijvoorbeeld edelmetalen.

‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’

Nadat VRB uw BV als echte BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP® / KONINGSSTRUCTUUR heeft opgericht én nadat jaarlijks de jaarrekening is besproken ontvangt u van VRB een ‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’.

Dit unieke en waardevolle ‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’ wordt door VRB afgegeven nadat uw BV is opgericht en wordt jaarlijks toegevoegd in de jaarrekening van uw BV.

Hiermee weet niet alleen de bestuurder van deze BV dat hij een echte BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ® heeft, maar ook bijvoorbeeld een curator kan hierdoor zien dat u als bestuurder als een ‘goed huisvader’ bent omgesprongen met uw BV. Dat reduceert bij faillissement de kans op bestuurdersaansprakelijkheid van u als bestuurder van uw BV enorm.

‘HOLDINGSTRUCTUUR’ als ‘KONINGSSTRUCTUUR’

Een holdingstructuur is een structuur die bestaat uit twee (of meerdere) BV’s, waarbij de bedrijfsactiviteiten in de onderste werk BV worden verricht en de bezittingen op de balans van de (bovenste) holding BV komen te staan.

In de fiscale wereld is dan ook een bekende uitspraak: “Eén BV is geen BV”, want met een holdingstructuur kunt u de risico’s uit de werk BV afscheiden van de bezittingen die worden opgebouwd – en op de balans staan – van de holding BV.

De winst die jaarlijks in de werk BV wordt gemaakt, wordt dan ook als ‘dividend’ uitgekeerd aan de holding BV. Hierdoor ontstaat een ‘volle moeder’ en een ‘slanke dochter’. Het opgebouwde vermogen in deze holding BV wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt om bijvoorbeeld belastingvrij te investeren in edelmetalen.

Een goed opgerichte en goed aangeklede holdingstructuur biedt zoveel voordelen en mogelijkheden voor ondernemers, dat wij deze structuur bij VRB ook wel een ‘KONINGSSTRUCTUUR’ noemen.

Indien binnen de ‘KONINGSSTRUCTUUR’ sprake is van BV’s die voldoen aan de kwalificaties van de BV als echte BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP, dan zijn de bezittingen die op de balans van de holding BV staan afgeschermd en beschermd tegen een eventueel faillissement van de werk BV.