Optimaal beschermd met een
Beschermende Vennootschap (B.V.)


Werken vanuit B.V. biedt schijnveiligheid

Wist u dat ondernemers die werken vanuit een BV in bepaalde gevallen nog steeds voor de schulden van hun BV in aansprakelijk kunnen worden gesteld in privé? Wanneer uw B.V. namelijk failliet wordt verklaard, dan kan een curator u als bestuurder van deze B.V. in aan aantal situaties ook in privé aansprakelijk stellen. De B.V. biedt u dan dus in zekere zin een soort van 'schijnzekerheid'?

Bestuurdersaansprakelijk door niet op orde administratieve verplichtingen

U kunt als bestuurder van een B.V. in privé aansprakelijk worden gesteld indien u niet aan uw administratieve- en/of fiscale verplichtingen hebt voldaan. Dit kan doordat u bijvoorbeeld geen correcte boekhouding hebt gevoerd of de jaarrekening van uw B.V. te laat hebt opgesteld en ingediend.

Invullen van de 'Schijf van Vijf' voor optimale bescherming

Om die reden is het dan ook verstandig om als bestuurder van een B.V. zakelijk en als een goed huisvader met uw B.V. om te gaan. Het oprichten van een B.V. is in dit kader dan ook méér dan een stap naar de notaris alleen. Een B.V. kan dan ook pas echt dienen als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP' indien u alle facetten uit de 'Schijf van Vijf' correct heeft ingevuld.

De 'Schrijf van Vijf' van een 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP'

1. notarieel 2. fiscaal / juridisch 3. administratief 4. verzekeringstechnisch 5. bancair

Ad. 1: notarieel:

U dient ervoor te zorgen dat u een juiste (holding)structuur heeft zodat u uw bedrijfsactiviteiten vanuit een werk BV kunt verrichten en u een holding BV heeft waar u uw zakelijke vermogen in kan opbouwen. Dit voor het scheiden van risico's en bezittingen. VRB helpt u met het uitdenken en opzetten van de juiste (holding)structuur.

Ad. 2: fiscaal / juridisch

Ook dient u ervoor te zorgen dat u als bestuurder van een B.V. alle rechtshandelingen vastlegt, hiervan de juiste overeenkomsten opstelt en deze bewaart in uw boekhouding. Daarnaast dient u tijdig uw belastingaangifte in te dienen en deze te betalen. Mocht dat problemen opleveren dan dient u hiervan tijdig een betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst.

Ad. 3: administratief

U dient een correcte administratie te voeren en tijdig de jaarrekening van uw B.V. te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig indienen en deponeren van een jaarrekening van een B.V. is een economisch delict en kan al snel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. U bent dan als bestuurder van uw B.V. in privé hoofdelijk aansprakelijk.

Ad. 4: verzekeringstechnisch

Om u als bestuurder in privé maximaal te vrijwaren van zakelijke risico's doet u er verstandig aan een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ad. 5: bancair

Indien u in uw BV's of in privé meer op uw bankrekening heeft staan dan EUR 100.000,- dan doet u er verstandig aan meerdere bankrekeningen te openen zodat u optimaal van het depositogarantiestelsel gebruik kunt maken.
# #