Optimaal beschermd met een Beschermende Vennootschap (B.V.)


Wist u dat ondernemers die vanuit een BV werken in enkele gevallen nog steeds in privé aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van hun BV? Wanneer uw BV namelijk failliet gaat dan kan de curator u als bestuurder namelijk ook in privé aansprakelijk stellen. De BV biedt u dus in zekere zin een soort van ‘schijnzekerheid’?

U kunt als bestuurder namelijk al in privé aansprakelijk worden gesteld indien u als bestuurder van uw BV niet aan uw administratieve- of fiscale verplichtingen heeft voldaan doordat u bijvoorbeeld de jaarrekening van uw BV te laat hebt opgesteld en ingediend bij de belastingdienst of omdat u vergeten bent aan de belastingdienst te melden dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen.

Om die reden is het dan ook verstandig zakelijk om als een goed huisvader met uw BV om te gaan. Het oprichten van een BV is in dit kader dan ook méér dan een stap naar de notaris alleen. Vanuit VRB zeggen we dan ook dat een BV pas echt kan dienen als een ‘Beschermende Vennootschap’ indien u alle vijf de facetten uit de ‘Schijf van Vijf’ heeft ingevuld.

De ‘Schrijf van Vijf’ van een ‘Beschermende Vennootschap’
1. notarieel
2. fiscaal / juridisch
3. administratief
4. verzekeringstechnisch
5. bancair

Ad. 1: notarieel:
Hier dient u er voor te zorgen dat de notaris een juiste holdingstructuur opzet zodat u uw bedrijfsactiviteiten vanuit een werk BV kan verrichten en u een holding BV heeft waar u uw zakelijke vermogen kan opbouwen (scheiden van risico’s en bezittingen)

Ad. 2: fiscaal / juridisch
Hier dient u ervoor te zorgen dat u alle handelingen goed vastlegt en de juiste overeenkomsten opstelt en bewaart in uw boekhouding. U dient tijdig uw belastingaangifte in te dienen en deze te betalen en anders tijdig een betalingsonmacht in te dienen. Ook dient u als bedrijf in het bezit te zijn van algemene voorwaarden.

Ad. 3: administratief
U dient een correcte administratie te voeren en tijd uw jaarkring te deponeren bij de Kamer van Koophanden. Het niet tijdig indienen van een jaarrekening is een economisch delict en kan al leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en dan bent u in privé aansprakelijk.

Ad. 4: verzekeringstechnisch
Om u als bestuurder in privé te vrijwaren van zakelijke risico’s doet u er verstandig aan een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ad. 5: bancair
Indien u in uw BV’s of in privé meer op uw bankrekening heeft staan dan EUR 100.000,- dan doet u er verstandig aan meerdere bankrekeningen te openen zodat u optimaal van het depositogarantiestelsel gebruik kunt maken.