Bereid u als ondernemer voor op een naderende ‘Perfect Storm’

Bent u ondernemer? Bereid u dan nu voor op een naderende recessie en een groot aantal faillissementen. Bij VRB noemen we de tijd waarin we nu terecht dreigen te komen de ‘Perfect Storm’.

In de visual hiernaast beschrijven we de elementen van deze ‘Perfect Storm’. Iedere oorzaak (oranje) kent zijn gevolg (blauw). Zoals u in de visual hiernaast kunt aflezen leiden al deze verschillende elementen uiteindelijk tot een ongekend aantal faillissementen.

Iedere ondernemer zal dus voor goed moeten bekijken wat deze verschillende elementen voor gevolgen kunnen hebben voor zijn bedrijfsactiviteiten. Hij zal zich vervolgens – daar waar mogelijk – goed moeten gaan voorbereiden en zich gaan beschermen.

Ondernemers dienen zich er in ieder geval van bewust te zijn dat zij in geval van faillissement (ook privé) bepaalde risico’s lopen. Zij moeten dus goed nadenken hoe zij deze risico’s zoveel mogelijk weten te beperken.

Hieronder gaan we verder in op deze risico’s en wordt ook uitgelegd hoe een ondernemer zich (zakelijk en privé) maximaal kan beschermen tegen zakelijke risico’s en faillissement.

Model ‘Verkeerslicht van Risico’s’

Iedere ondernemer kan failliet gaan en loopt hiermee (zakelijk en privé) bepaalde risico’s. Toch verschilt de mate waarin door een ondernemer risico wordt gelopen want iedere rechtsvorm kent zijn eigen risico’s.

Met het ‘Verkeerslicht van Risico’s’ hebben we in één oogopslag getracht duidelijk te maken hoe het nou precies zit met de mate van risico’s en aansprakelijkheid tussen de verschillende rechtsvormen.

Zoals u in de afbeelding hiernaast kunt zien biedt een eenmanszaak de minste bescherming (en dus de meeste risico’s). Een (normale) BV beschermt maar ten dele waardoor u als ondernemer vervolgens nog steeds te maken heeft met bepaalde risico’s.

De BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ biedt de meeste bescherming en daarmee loopt u als ondernemer zowel zakelijk als privé de minste risico’s. Hieronder leest u meer over de BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’.

De BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

De VRB Adviesgroep heeft de BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ ontwikkeld.

De BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ komt tot stand door het oprichten van een (normale) BV en een correcte toepassing van het model van de ‘Schijf van Vijf’ (zie afbeelding hieronder).

Met een BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’  heeft u als ondernemer een rechtsvorm die al uw bezittingen wel optimaal beschermd.

De ‘Schijf van Vijf’ van een BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

Het model van de ‘Schijf van Vijf’ bevat vijf schijven die van belang zijn om er uiteindelijk voor te zorgen dat uw BV fungeert als een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’. Deze vijf schijven zijn:

1. notarieel:
het oprichten van de juiste (holding)structuur en alle andere notariële zaken die tijdens de oprichting van uw BV correct geregeld dienen te worden;
2. fiscaal / juridisch:
het zorgen voor alle zakelijke akten en overeenkomsten, algemene voorwaarden en toepassing van o.a. DGA-salaris;
3. administratief:
het voeren van een correcte boekhouding, (tijdig) indienen van de verschillende belastingaangiften en (tijdige) deponering van de jaarrekening;
4. verzekeringstechnisch:
het afsluiten van o.a. een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering;
5. bancair / financieel:
het veilig beheren van alle overtollige liquiditeiten in de BV.

Checklist BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

Middels een Checklist BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ controleert VRB voor haar cliënten jaarlijks of hun BV nog wel voldoet aan de kwalificaties van een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’.

Vergelijkt u dit maar met de jaarlijkse A.P.K.-keuring van uw auto, waarmee de keurmeester uw auto goedkeurt of aangeeft wat er eventueel nog moet gebeuren om weer voor een jaar ‘A.P.K. gekeurd’ te zijn.

Vanaf 2023 wordt dit een GRATIS service voor alle cliënten van VRB. Dit vindt plaats tijdens het ‘Jaargesprek’ en is een vast onderdeel van de dienstverlening van de VRB Adviesgroep. Na goedkeuring ontvangt de bestuurder van de BV een ‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’.

‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’

Nadat VRB middels de Checklist BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ heeft geconstateerd dat een BV voldoet aan alle kwalificaties van de BV als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’, dan geeft VRB een ‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’ af.

Dit unieke en waardevolle CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’ wordt door VRB afgegeven en toegevoegd in de jaarrekening van de betreffende BV.

Hiermee weet niet alleen de bestuurder van deze BV dat hij een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ heeft, maar andere partijen – zoals bijvoorbeeld een curator – kan hiermee zien dat de bestuurder als een ‘goed huisvader’ is omgesprongen met zijn BV. Dat reduceert de kans op bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder van de BV bij faillissement enorm.

Gratis E-Book: ‘VAN EENMANSZAAK NAAR BV als BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’. 

Wilt u meer weten, bestel dan nu GRATIS het E-book: ‘VAN EENMANSZAAK NAAR BV als BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’.