Optimaal beschermd met een B.V. als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP'


Werken vanuit B.V. biedt schijnveiligheid

Wist u dat ondernemers die werken vanuit een BV in bepaalde gevallen nog steeds in privé voor de schulden van hun BV aansprakelijk kunnen worden gesteld? Wanneer uw B.V. namelijk failliet wordt verklaard, dan kan een curator u als bestuurder van deze B.V. in aan aantal situaties ook in privé aansprakelijk stellen. De B.V. biedt dus in zekere zin een soort 'schijnzekerheid'?

Bestuurdersaansprakelijk door niet op orde van administratieve verplichtingen

U kunt als bestuurder van uw B.V. in privé aansprakelijk worden gesteld indien u niet aan uw administratieve- en/of fiscale verplichtingen hebt voldaan. Dit kan doordat u bijvoorbeeld geen correcte boekhouding hebt gevoerd of de jaarrekening van uw B.V. te laat hebt opgesteld en ingediend.

Invullen van de 'Schijf van Vijf' voor optimale bescherming

Om die reden is het dan ook verstandig om als bestuurder van een B.V. zakelijk en als een goed huisvader met uw B.V. om te gaan. Het oprichten van een B.V. is dan ook méér dan een stap naar de notaris alleen. Een B.V. kan pas echt dienen als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP' indien u alle facetten uit de 'Schijf van Vijf' correct heeft ingevuld.

De 'Schrijf van Vijf' van een 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP'

1. notarieel
2. fiscaal / juridisch
3. administratief
4. verzekeringstechnisch
5. bancair

Ad. 1: notarieel:

U dient ervoor te zorgen dat u een juiste (holding)structuur heeft zodat u uw bedrijfsactiviteiten vanuit een werk BV kunt verrichten en u een holding BV heeft waar u uw zakelijke vermogen in op kan bouwen. Dit is benodigd voor het scheiden van risico's en bezittingen. VRB helpt u met het uitdenken en opzetten van de juiste (holding)structuur.

Ad. 2: fiscaal / juridisch

Ook dient u ervoor te zorgen dat u als bestuurder van een B.V. alle rechtshandelingen vastlegt, hiervan de juiste overeenkomsten opstelt en deze bewaart in uw boekhouding. Daarnaast dient u tijdig uw belastingaangifte in te dienen en te betalen. Mocht de betaling problemen opleveren dan dient u hiervan tijdig een betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst.

Ad. 3: administratief

U dient een correcte administratie te voeren en tijdig de publicatiestukken van uw B.V. te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig indienen en deponeren van de publicatiestukken van een B.V. is een economisch delict en kan al snel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. U bent dan als bestuurder van uw B.V. in privé hoofdelijk aansprakelijk.

Ad. 4: verzekeringstechnisch

Om u als bestuurder in privé maximaal te vrijwaren van zakelijke risico's doet u er verstandig aan een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ad. 5: bancair

Indien u in uw BV's of in privé meer op uw bankrekening heeft staan dan EUR 100.000,- dan doet u er verstandig aan meerdere bankrekeningen te openen zodat u optimaal van het depositogarantiestelsel gebruik kunt maken.

# #

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

#