Iedere ondernemer loopt (in privé) bepaalde risico's bij het uitoefen van zijn beroep of bedrijf. Toch verschilt de mate waarin door een ondernemer risico wordt gelopen sterk tussen de verschillende rechtsvormen onderling en iedere rechtsvorm kent dan ook zijn eigen mate van risico's.

Verkeerslicht van Risico's

Met het ‘Verkeerslicht van risico’s’ hebben we in één oogopslag getracht duidelijk te maken hoe het nou precies zit met de risico’s en aansprakelijkheid van de verschillende rechtsvormen en waar u als ondernemer mee te maken heeft bij het werken vanuit een eenmanszaak, een (normale) B.V. en een B.V. als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP'.

Zoals u in de afbeelding hiernaast kunt zien biedt een eenmanszaak de minste bescherming en dus de meeste risico's. Een (normale) B.V. beschermt maar ten dele waardoor u als ondernemer nog steeds te maken heeft met bepaalde risico's. De B.V. als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP geeft de meeste bescherming en daarmee heeft u als ondernemer de minste risico's.

De B.V. als Beschermende Vennootschap ®

De VRB Adviesgroep heeft de B.V. als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP' ontwikkeld. De B.V. als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP' komt tot stand door het oprichten van een (normale) B.V. en een correcte toepassing van het model van de ‘Schijf van Vijf’ (zie afbeelding hiernaast). Met een B.V. als 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP heeft u als ondernemer een rechtsvorm waar u uit kunt werken en die al uw (privé)bezittingen optimaal beschermt.

De 'Schijf van Vijf' van een 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®'

Het model van de ‘Schijf van Vijf’ bevat vijf schijven die van belang zijn om ervoor te zorgen dat een B.V. fungeert als een echte 'BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP'. Deze vijf schijven zijn:

1. notarieel;
2. fiscaal / juridisch;
3. administratief;
4. verzekeringstechnisch;
5. bancair.

Ad. 1: notarieel

U dient ervoor te zorgen dat u een juiste (holding)structuur heeft zodat u uw bedrijfsactiviteiten vanuit de werk BV kunt verricht en u een holding BV heeft waar u uw zakelijke vermogen in op kan bouwen. Dit is benodigd voor het scheiden van risico's en bezittingen. VRB helpt u met het uitdenken en opzetten van de juiste (holding)structuur.

Ad. 2: fiscaal / juridisch

Ook dient u ervoor te zorgen dat u als bestuurder van een B.V. alle rechtshandelingen vastlegt, hiervan de juiste overeenkomsten opstelt en deze bewaart in uw boekhouding. Daarnaast dient u tijdig uw belastingaangifte in te dienen en te betalen. Mocht de betaling problemen opleveren dan dient u hiervan tijdig een betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst.

Ad. 3: administratief

U dient een correcte administratie te voeren en tijdig de publicatiestukken van uw B.V. te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig indienen en deponeren van de publicatiestukken van een B.V. is een economisch delict en kan al snel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. U bent dan als bestuurder van uw B.V. in privé hoofdelijk aansprakelijk.

Ad. 4: verzekeringstechnisch

Om u als bestuurder in privé maximaal te vrijwaren van zakelijke risico's doet u er verstandig aan een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ad. 5: bancair

Indien u in uw BV's of in privé meer op uw bankrekening heeft staan dan EUR 100.000,- dan doet u er verstandig aan meerdere bankrekeningen te openen zodat u optimaal van het depositogarantiestelsel gebruik kunt maken.

Wilt u meer weten over de werking van de B.V. als BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP (en wat dit betekent in uw situatie), dan kunt u hiernaast uw gegevens invullen. Een medewerker van VRB zal vervolgens contact met u opnemen om u hierover verder te informeren.

# #

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

#