Bereid u voor op een naderende ‘Perfect Storm’

Bent u ondernemer? Bereid u dan nu voor op een naderende recessie en een groot aantal faillissementen. Bij VRB noemen we de tijd waarin we nu terecht dreigen te komen de ‘Perfect Storm’.

In de visual hiernaast beschrijven we de elementen van deze ‘Perfect Storm’. Iedere oorzaak (oranje) kent zijn gevolg (blauw) en zoals u in de visual kunt lezen leiden al deze verschillende elementen uiteindelijk tot faillissementen.

Iedere ondernemer zal dus voor zich zelf goed moeten bekijken wat deze verschillende elementen voor gevolg kunnen hebben voor zijn eigen bedrijf en continuïteit en zal zich vervolgens moeten gaan voorbereiden en beschermen (zakelijk en privé) daar waar kan.

Ondernemers dienen zich er in ieder geval van bewust te zijn dat zij in geval van faillissement (ook privé) bepaalde risico’s lopen en moeten dus goed nadenken hoe zij deze risico’s zoveel mogelijk weten te beperken.

Hieronder gaan we verder in op deze risico’s en wordt ook uitgelegd hoe een ondernemer zich (zakelijk en privé) maximaal kan beschermen tegen zakelijke risico’s en faillissement.

Risico’s bij faillissement

Iedere ondernemer kan failliet gaan en loopt hiermee (privé) bepaalde risico’s. Toch verschilt de mate waarin door een ondernemer risico wordt gelopen sterk want iedere rechtsvorm kent zijn eigen risico’s.

Een ondernemer doet er dan ook goed aan om voor zichzelf na te gaan welke risico’s hij met zijn bedrijf loopt en wat de gevolgen zijn van een eventueel faillissement (zowel zakelijk en privé).

Met de visual van het ‘Verkeerslicht van Risico’s’ hebben we op een eenvoudige wijze uitgebeeld en beschreven welk risico u als ondernemer loopt met de keuze van uw rechtsvorm.

Model ‘Verkeerslicht van Risico’s’

Met het ‘Verkeerslicht van Risico’s’ hebben we in één oogopslag getracht duidelijk te maken hoe het nou precies zit met de mate van risico’s en aansprakelijkheid tussen de verschillende rechtsvormen.

Zoals u in de afbeelding hiernaast kunt zien biedt een eenmanszaak de minste bescherming (en dus de meeste risico’s). Een (normale) B.V. beschermt maar ten dele waardoor u als ondernemer vervolgens nog steeds te maken heeft met bepaalde risico’s.

De B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ biedt de meeste bescherming en daarmee loopt u als ondernemer dus minste risico’s. Hieronder leest u meer over de B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’.

De B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

De VRB Adviesgroep heeft de B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ ontwikkeld.

De B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ komt tot stand door het oprichten van een (normale) B.V. en een correcte toepassing van het model van de ‘Schijf van Vijf’ (zie afbeelding hiernaast).

Met een B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’  heeft u als ondernemer een rechtsvorm die al uw (privé)bezittingen wel optimaal beschermt.

Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van een B.V. als echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ heeft de VRB Adviesgroep de ‘Schijf van Vijf’ van de BV echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ ontwikkeld die hieronder verder wordt beschreven.

De ‘Schijf van Vijf’ van een ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

Het model van de ‘Schijf van Vijf’ bevat vijf schijven die van belang zijn en ervoor zorgen dat uw B.V. fungeert als een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’. Deze vijf schijven zijn:

1. notarieel:
het oprichten van de juiste (holding)structuur en alle andere notariële zaken die tijdens de oprichting correct geregeld dienen te worden;
2. fiscaal / juridisch:
het zorgen voor alle zakelijke akten en overeenkomsten, algemene voorwaarden en toepassing van o.a. DGA-salaris;
3. administratief:
het voeren van een correcte boekhouding, (tijdig) indienen van de verschillende belastingaangiften en (tijdige) deponering van de jaarrekening;
4. verzekeringstechnisch:
het afsluiten van o.a. een (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering;
5. bancair / financieel:
het veilig beheren van alle overtollige liquiditeiten in de B.V..

Checklist ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’

Middels een Checklist ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ controleert VRB voor haar cliënten jaarlijks of hun B.V. nog wel voldoet aan de kwalificaties van een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’.

Vergelijkt u dit maar met de jaarlijkse A.P.K.-keuring van uw auto, waarmee de keurmeester uw auto keurt en aangeeft wat er eventueel nog moet gebeuren om weer voor een jaar ‘A.P.K. gekeurd’ te zijn.

Vanaf 2023 wordt dit een GRATIS service voor alle cliënten van VRB. Dit vindt plaats tijdens het jaargesprek wat een vast onderdeel is van de dienstverlening van VRB en waar ook de jaarrekening van het voorgaande jaar wordt besproken. Na goedkeuring ontvangt de bestuurder van de B.V. een ‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’

‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’

Nadat VRB middels de Checklist ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ heeft geconstateerd dat een B.V. voldoet aan alle kwalificaties van de ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’, dan geeft VRB een ‘CERTIFICAAT VAN BESCHERMING’ af.

Dit unieke en waardevolle CERTIFICAAT wordt door VRB afgegeven en toegevoegd in de jaarrekening van de betreffende B.V.

Hiermee weet niet alleen de bestuurder van deze B.V. dat hij een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ®’ heeft, maar andere partijen – zoals bijvoorbeeld een curator – kan hiermee zien dat de bestuurder als een ‘goed huisvader’ is omgesprongen met zijn B.V. Dat reduceert de kans op bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder van de B.V. bij faillissement enorm.