0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Digitalisering de grootste uitdaging voor financials

Digitalisering de grootste uitdaging voor financials

Welke trends en uitdagingen zien financials op zich afkomen? Deze vraag werd recent voorgelegd aan 300 chief financial officers (cfo’s), controllers en finance professionals. Uit de antwoorden blijkt dat bijna acht op de tien respondenten digitalisering zien als de ontwikkeling met de grootste impact op het werk.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door FinanceFactor en ZiPconomy, komt ook naar voren dat de integratie van IT binnen finance-processen als een grote uitdaging wordt gezien. De helft van de respondenten was deze mening toegedaan. Veel financials zien ook de impact van duurzaamheid en het voldoen aan de toenemende financiële wet- en regelgeving als ontwikkelingen die veel invloed zullen hebben op het vakgebied.

Werk van business control naar business intelligence

Dat het werk verandert, wordt door menig financial erkend. Zo vraagt het werk om meer inzicht in andere organisatieprocessen. Ook wordt van financials verlangd dat zij in staat zijn om buiten de eigen afdeling te kunnen kijken, aldus 62% van de respondenten. Daarnaast vindt bijna de helft van de respondenten dat het werk analytischer wordt als gevolg van digitalisering en de hoeveelheid aan beschikbare data. De aandacht van de financial verschuift van business control naar business intelligence. Strategische advisering zal belangrijker worden voor menig financial.

© 2023 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead