0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Extra financiering gezocht voor terugbetalen van NOW

Menig ondernemer maakte tijdens de coronaperiode gebruik van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Meer dan de helft van deze ondernemers heeft moeite om deze lening terug te betalen. Maar liefst 48% gaat zelfs nieuwe schulden aan om leningen, waaronder de NOW, af te lossen.

Financieringsplatform October deed onderzoek onder ruim 500 mkb’ers. Hieruit bleek dat bijna de helft van ondernemers die een beroep deed op de NOW op zoek is naar extra financiering om oude schulden af te lossen, waar dus ook de NOW onder valt. Voor de noodzakelijke financiering klopt vooral het kleinbedrijf steeds vaker aan bij non-bancaire financieringspartijen. Van de ondervraagde ondernemers vindt 52% de bank ook niet langer de juiste financieringspartij. Dit geldt vooral voor kredieten tot € 1 miljoen. De populariteit van non-bancaire financiering blijkt ook uit recent onderzoek van de Stichting MKB Financiering.

Angst voor faillissementsgolf

Eén op de vier ondernemers denkt er op dit moment aan om te stoppen. Dat is een verslechtering ten opzichte van 2022. Toen gold dit nog voor één op de vijf ondernemers. Veel ondernemers vrezen ook voor de toekomst van hun toeleveranciers en partners. Eén derde van ondernemers is bang voor een faillissementsgolf en de gevolgen die deze zal hebben voor de eigen organisatie.

Ondernemingen positief over eigen weerbaarheid

Door de huidige economische situatie durft één op de vijf ondernemers ook niet te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming of digitalisering. Zij houden de hand op de knip, terwijl investeringen juist nodig zijn om concurrerend te kunnen blijven. Ondanks de economische onzekerheden is de meerderheid van het mkb positief over de korte en lange termijn. Zo is 58% van het mkb tevreden over de weerbaarheid van de eigen onderneming.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead