0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Flexwerk wordt aan banden gelegd om zzp’ers meer zekerheid te bieden.

Flexwerk wordt aan banden gelegd om zzp’ers meer zekerheid te bieden. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een advies voor hervorming van de arbeidsmarkt ingediend bij de informateur.

Vooral voor het herstel na de coronacrisis, is het volgens ondernemersorganisaties belangrijk dat de arbeidsmarkt robuuster wordt dan het nu is. In de huidige situatie is het verschil tussen flexwerk en vaste arbeid groot, waardoor flexibele arbeiders financieel in de knel raken. Vakbonden roepen politieke partijen op om tijdens de formatie van een nieuw kabinet het advies van de SER over te nemen.

Aanbevelingen SER-advies

Een van de besproken punten is een minimumtarief voor zzp’ers, maar volgens VNO-NCW is de inkomensgrens van 30 á 35 euro niet hetzelfde als een minimumtarief. ‘Als het bedrag daaronder ligt adviseren wij om ervan uit te gaan dat iemand een werknemer is en geen zelfstandige,’ aldus Ingrid Thijssen tegenover BNR. ‘Maar toch kan hij er nog steeds voor kiezen om wel zelfstandig te zijn.’

Enkele van de aanbevelingen uit het ontwerpadvies:

  • Er moet een infrastructuur komen om voor mensen die van baan wisselen uitzicht te bieden op nieuw werk.
  • Nulurencontracten zouden vervangen moeten worden voor contracten met een minimaal aantal uren.
  • Het wordt lastiger om meerdere tijdelijke contracten elkaar op te laten volgen. Werken via een tijdelijk contract zou nog maximaal drie jaar mogen duren.
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp’ers.
  • Het wettelijk minimumloon moet omhoog en gekoppeld zijn aan uitkeringen.
  • De zelfstandigenaftrek moet worden afgebouwd.

Spanningen door ongelijkheid arbeidsmarkt

In het SER-advies dringen sociale partners er bij politieke partijen op aan dat het nieuwe kabinet fors investeert in een brede welvaart met meer zekerheden voor arbeiders en perspectief op toekomstig verdienvermogen. De Raad ziet dat er spanningen ontstaan door toenemende kansenongelijkheid. Veel Nederlanders ervaren minder grip op hun toekomst en leefomgeving. Tegelijkertijd staat Nederland aan de vooravond van een aantal grote veranderingen zoals de energietransitie, de introductie van nieuwe technologieën, digitalisering en de vergrijzing. ‘Deze fundamentele veranderingen zullen veel vragen van ons aanpassingsvermogen,’ aldus de SER.

Adviezen commissie Borstlap

Deze plannen volgen uit het rapport van de commissie Borstlap vorig jaar, dat onderzoek deed naar de arbeidsmarkt. De aanbevelingen van de commissie zijn nu ook terug te zien in het SER-advies. Zo adviseerde de commissie dat er een collectief vangnet moest komen voor elke werkende, ongeacht het dienstverband en er een volksverzekering zou komen voor arbeidsongeschiktheid.

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead