0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Meer informatie over Franchise en Finance

De VRB Adviesgroep heeft zich toegelegd op de boekhoudkundige verzorging en ontzorging van franchisenemers.

Ketenadministraties en gebruik maatwerk dashboards
Met AFAS Software biedt VRB speciaal voor franchisebedrijven ‘ketenadministraties’ aan. Middels een dergelijke ketenadministratie – en op maat gemaakte dashboards en cockpits – hebben franchisebedrijven 24/7 inzicht in actuele cijfers, KPI’s en de benchmarkgegevens van alle aangesloten franchisenemers.

Boek en basiscursus: ‘Franchise & Finance’
Veel franchisenemers zijn in de regel erg sterk in het uitoefenen van hun vak en in het verrichten van hun primaire bedrijfsactiviteiten. Zij hebben echter niet altijd evenveel tijd en/of kennis omtrent de fiscale en financiële zaken rondom het ondernemerschap.

VRB Adviesgroep ondersteunt franchisenemers hiermee en speelt hierop in met haar boek (en de daarbij behorende basiscursus) ‘Franchise & Finance’. In dit unieke en waardevolle boek wordt uitgebreid ingegaan op specifieke zaken die spelen voor franchisenemers zoals: de keuze van de juiste rechtsvorm, de fiscale mogelijkheden waar men als franchisenemer gebruik van kan maken en het voeren van een boekhouding voor franchisenemers. Dit boek is voor iedere startende maar vooral ook voor iedere bestaande franchisenemer een absolute must om te lezen.

Naast dit boek ‘Franchise & Finance’ biedt VRB ook de gelijknamige basiscursus aan. Deze cursus wordt tweemaal per maand verzorgd op het kantoor van VRB in Utrecht.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead