0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Melden grensoverschrijdende constructies uitgesteld

De meldplicht voor grensoverschrijdende constructies bij de Belastingdienst zou eigenlijk al per 1 juli 2020 moeten ingaan maar vanwege de coronacrisis zal de plicht pas op 1 januari 2021 in werking treden. Een half jaartje uitstel dus!

Het verplicht melden van grensoverschrijdende constructies bij de Belastingdienst is onderdeel van een Europese richtlijn tegen belastingontwijking en gaat gelden voor zogenoemde intermediairs. Dit zijn partijen in de EU die betrokken zijn bij onder meer het ‘bedenken, aanbieden, opzetten of beschikbaar maken voor implementatie’ van een grensoverschrijdende constructie of daarbij ‘hulp, bijstand of advies verstrekken’.
De intermediairs moeten een behoorlijk aantal gegevens oplepelen, zoals data over de betrokken personen of partijen en een samenvatting van wat de constructie inhoudt. De boete voor het niet (tijdig) doen van een melding kan oplopen tot € 830.000.

Melden start op 1 januari 2021
De regel zou vanaf 1 juli 2020 ingaan, maar vanwege de coronacrisis heeft ons land een beroep gedaan op uitstel en dit gekregen, zo gaf staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer aan. Het melden van grensoverschrijdende constructies gaat nu vanaf 1 januari 2021 gelden. De periode van terugwerkende kracht blijft wel zoals die was. Dit wil zeggen dat constructies opgezet vanaf 25 juni 2018 gemeld moeten worden.
Als er geen intermediair betrokken is of een intermediair buiten de EU, verschuift de meldingsplicht naar de belastingplichtige zelf.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead