0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

‘Met crediteurenakkoord sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf’

Hebt u een rendabel bedrijf, maar dreigt uw bedrijf toch om te vallen door de zware schuldenlast of door structureel te hoge kosten, bijvoorbeeld door de coronacrisis? In dat geval is er wellicht hulp nabij. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen bedrijfsschulden en verplichtingen sneller worden gesaneerd. Sindsdien is namelijk een crediteurenakkoord ook mogelijk zonder instemming van álle schuldeisers. Hierdoor kunt u wellicht een surseance van betaling of faillissement van uw bedrijf voorkomen. Hoe dit precies zit, leest u hierna.

Oude regeling
Als u onder de oude regeling een onderhands akkoord wilde sluiten met de schuldeisers van uw bedrijf, kon dit alleen als álle schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Eén schuldeiser (of aandeelhouder) kon dus een akkoord tegenhouden, waarmee de meerderheid van de schuldeisers (en aandeelhouders) instemde. Daardoor kon uw onderneming toch failliet gaan of moesten de schuldeisers die wel wilden meewerken aan het akkoord, een onevenredig deel van de herstructureringskosten op zich nemen. Om dit effect van een tegenwerkende minderheid te voorkomen, zijn er nieuwe regels opgesteld.

Nieuwe regeling
In de nieuwe regeling biedt u namens uw bedrijf een akkoord aan over het saneren van de schulden en verplichtingen aan één of meerdere van de schuldeisers (en aandeelhouders) van uw bedrijf. Als een deel van hen niet instemt met het akkoord, kunt u dit akkoord voorleggen aan de rechtbank. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, is het akkoord bindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. De schuldeisers die tegenstemden of niet stemden, kunnen ook aan het akkoord worden gebonden, mits de besluitvorming over de inhoud van het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het goedgekeurde akkoord wordt ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd.

Bijzondere regelingen
Er zijn enkele punten waar u extra alert op moet zijn bij een dwangakkoord. Zo geldt er een tegemoetkoming voor kleine crediteuren. Zij krijgen minimaal 20% van hun vorderingen voor geleverde goederen of diensten uitbetaald, tenzij u zwaarwegende redenen hebt om dat niet te doen.
Ook is het van belang om te weten dat uw bank of andere financier met een zekerheidsrecht (op bijvoorbeeld een pand), niet meer kan eisen dat de faillissementswaarde in contanten wordt uitbetaald. Zij moeten bijvoorbeeld genoegen nemen met aandelen in uw geherstructureerde bedrijf. De faillissementswaarde is de maximumwaarde die zekerheidsgerechtigden in een akkoord kunnen claimen.

Meer informatie?
Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze mogelijkheid om tot verbetering van uw financiële positie te komen? Of hebt u vragen over deze nieuwe wettelijke regeling? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead