0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Ondernemer verantwoordelijk voor (on)juiste aangifte tenzij …

Ondernemers die te maken krijgen met navorderingen en naheffingen willen daarvan via de rechter hun boekhouder wel eens de schuld geven. Maar de rechters geven meestal aan dat belastingplichtigen zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid van hun aangifte. Alleen als de boekhouder bewust de boel heeft geflest kan deze ‘schuldig’ worden verklaard aan het doen van een foute aangifte.

Een ondernemer die te weinig belasting heeft afgedragen krijgt van de Belastingdienst naheffings- of/en navorderingsaanslagen opgelegd. Vaak wordt het doen van de aangiften uitbesteed aan een boekhouder. Ondernemers proberen wel eens de schuld van de foute aangifte bij hun boekhouder neer te leggen omdat die volgens hen de fout heeft gemaakt. Rechters zijn echter zeer gematigd in het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de foute aangifte van de ondernemer naar de boekhouder. Zo ook in onderstaande zaak.

Foute facturen opgesteld door werknemer

Een onderneming had een aangifte BTW ingediend van nul. De Belastingdienst kwam er na een boekenonderzoek achter dat er € 81.312 aan BTW ten onrechte niet was opgegeven en legde naheffingsaanslagen op. In hoger beroep stelde de advocaat van de onderneming dat er zeker een foute aangifte was gedaan maar dat dit de onderneming niet viel aan te rekenen want er was geen sprake van opzet. Een werknemer van het bedrijf had foute facturen opgesteld waardoor de boekhouder de aangifte BTW verzorgde aan de hand van die foute facturen. Maar de boekhouder had de aangifte niet eerst ter goedkeuring aan de ondernemer voorgelegd zodat die ook niet wist dat er een onjuiste aangifte BTW was ingediend. En de ondernemer had de aangifte niet zelf ingediend (de aangifte was echter wel ondertekend met naam ondernemer).

Schuld niet afschuiven op boekhouder

Het hof stelde dat de verklaring van de ondernemer niet strookte met die van de boekhouder. Die had namelijk aangegeven dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig was geweest om de aangifte te controleren en daarom had de ondernemer zelf de aangifte ondertekend en ingediend. De werknemer van de onderneming verklaarde ook dat de ondernemer zelf de inhoud van de facturen bepaalde. De boekhouder gaf ook aan dat hij na het verzenden van de conceptaangifte altijd nog contact had met de cliënt. Hierdoor had de ondernemer voldoende tijd om aan te geven of de (concept)aangifte onjuistheden bevatte. Het hof vond op basis van bovenstaande argumenten dat de ondernemer zelf verantwoordelijk was voor de inhoud en het verstrekken van de onjuiste facturen aan de boekhouder en de schuld niet kon afschuiven op de boekhouder.
Gerechtshof Amsterdam, 25 mei 2023 (gepubliceerd 9 juni 2023), ECLI (verkort): 1324

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead