0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Aart van der Sluijs – geweldige oplossingen

"Wij werken vanuit Delta Business Consulting sinds 2017 samen met VRB en met succes. Het samenwerken met VRB betekent korte lijnen, direct antwoord en slimme oplossingen van ter zake vakkundige mensen. Wij zien VRB als een toegevoegde waarde waarbij er op diverse gebieden een goede discussie is wat tot geweldige oplossingen leidt.

Delta Business Consulting

Organisaties zullen zo nu en dan moeten veranderen om scherp te blijven en slagkracht te behouden en zullen zich moeten aanpassen aan nieuwe richtlijnen en/of inzichten.  Wij analyseren uw bedrijfsprocessen en bieden ondersteuning voor alle managementaspecten, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw kernactiviteiten.

Bedrijfsprocessen zijn onder te verdelen in:

  1. Management processen;
  2. Operationele processen;
  3. Ondersteunende processen.

Alle bedrijfsprocessen bestaan uit een hoeveelheid routines die in feite met elkaar processen vormen. Het is een bewuste keuze om een organisatie te sturen en te beheersen via deze processen en tevens een visie, een manier om naar het werk en het organiseren van het werk te kijken.

Wij richten ons o.a. op de operationele processen of deze een aanpassing nodig hebben welke in de huidige tijd met de ter beschikking staande middelen efficiënter zou kunnen om de effectiviteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. Het kan gericht zijn op primaire processen als Inkoop, Marketing en Sales of op ondersteunende processen als IT en Finance.

Naast de advisering kunnen wij desgewenst het advies implementeren dan wel de organisatie bijstaan bij de verandering van het proces.

Wij richten ons op het behalen van “Operational Excellence” waarbij de klant (zowel intern als extern) centraal staat."

Aart van der Sluijs

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead