0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

“SCAN” voor bepalen van hoogte bedrag ‘belastingvrij wegstrepen schuld DGA aan BV’

De VRB Adviesgroep is de afgelopen maanden werkelijk overstelpt met vragen van DGA’s over de rekening-courantschuld die zij hebben aan hun eigen BV. Veel DGA’s zijn door de vele geluiden die momenteel in de rondte gaan over de sterk toenemende controles van de Belastingdienst op rekening-courantschulden in 2016 wakker geworden. Al deze DGA’s zitten met de handen in hun haar en vragen om hulp over hoe zij nou het beste kunnen omspringen met dit grote fiscale en financiële probleem wat momenteel boven hun hoofd hangt.

De rode draad in de vraag van al deze DGA’s is of zij in hun situatie in aanmerking komen voor de methode voor het “Belastingvrij wegstrepen van de (rekening-courant)schuld aan hun eigen BV. De methode van het Belastingvrij wegstrepen wordt door VRB uitgebreid toegelicht in het Advies Rapport die middels de Adviesbox via de website van VRB is te bestellen. Deze methode is inmiddels onder de aandacht gebracht via het programma Businessclass op RTL-7.

Om op deze prangende vraag antwoord te kunnen geven heeft VRB een zeer praktische en nuttige SCAN ontwikkeld. Aan de hand van deze SCAN kan worden berekend en geïnventariseerd of en voor welke bedrag een DGA in aanmerking komt voor de methode van het ‘Belastingvrij wegstrepen van de (rekening-courant)schuld aan zijn eigen BV’.

Voor een bedrag van €95,- is deze SCAN nu aan te vragen via de website van de VRB Adviesgroep: www.vrbadvies.nl 

© 2021 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead