Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Reactie VRB op artikel SRA over LLP van 22 maart 2018

Reactie VRB op artikel SRA over LLP van 22 maart 2018

Met veel belangstelling hebben wij bij de VRB Adviesgroep een artikel/publicatie over de LLP met de titel ‘Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe’ gelezen van 22 maart 2018 (https://www.sra.nl/NieuwsById?id=96AC87C366EC4F34B8FD26A499C236E1). In grote lijnen volgen wij  en onderschrijven wij de inhoud van deze publicatie, echter staan er naar ons idee wel een aantal punten die niet helemaal juist zijn weergegeven. Bij deze brengen wij deze punten graag onder jullie aandacht. Het gaat om de volgende onderwerpen:

1.“De regels rondom de LLP worden beheerst door het Engels recht. Hieronder vallen ook de regels met betrekking tot de aansprakelijkheid. Gaat het mis dan vindt de juridische afwikkeling in Engeland plaats.

Dit is echter niet helemaal juist. Het Engelse recht is van toepassing op de oprichting, het inwendig bestel van de LLP, de interne aansprakelijkheid, de beëindiging. Dit volgt uit artikel 10:119 van het Burgerlijk Wetboek. Een faillissement, conflicten met klanten en leveranciers (dan Nederlands recht van toepassing), geschillen tussen de participanten kunnen echter voor de Nederlandse rechter of arbiter juridisch worden afgewikkeld.

2.“(..) die allerlei formele verplichtingen in Engeland hebben. Een intensieve juridische begeleiding is een must.

Dit is ook niet helemaal juist. Een ‘must’ is in dit verband een adequate administratieve begeleiding in de vorm van een corporate housekeeping service (instandhouden adres UK, voldoen jaarbijdrage aan Engelse kamer, jaarlijks deponeren confirmation statement en accounts (verkorte jaarrekening). Deze verplichtingen zijn niet juridisch inhoudelijk maar administratief van aard.

3. “Daarnaast is het Engels recht van toepassing, dus laat u zich hierover op fiscaal en juridisch gebied goed voorlichten.

Hierover merken wij graag op dat het Nederlandse fiscale recht van toepassing (heffing op niveau van de participanten). Daarnaast wijzen wij graag naar het reeds onder punt 1 vermelde.

Voor mensen die meer willen weten over de werking en de voordelen van een LLP die kunnen deelnemen aan een kosteloze lezing over de LLP of kosteloos het boek: Eenmanszaak, BV of LLP aanvragen via de website van de VRB Adviesgroep.

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead