0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Britse LLP blijft onverminderd populair in Nederland

De Britse LLP ondernemingsvorm lijkt ook op de langere termijn een bijzonder gunstige optie voor vrije beroepsbeoefenaren te zijn. Dat blijkt uit het op 21 februari 2019 gepubliceerde Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen.

In deze concept wet blijven vennoten in een Nederlandse personenvennootschap hoofdelijk aansprakelijk tegenover derden. Dit brengt in geval van een faillissement substantiële risico’s met zich mee. De LLP kent het risico van hoofdelijke aansprakelijkheid niet waardoor hij bijzonder populair is.

De VRB Adviesgroep richt inmiddels tientallen LLP’s per maand op. Het bedrijf is hierin marktleider en ziet de vraag alleen maar toenemen. De Wet Modernisering Personenvennootschappen bevindt zich in het consultatiestadium, dat eindigt op 31 mei dit jaar. De LLP vult volgens directeur Pim van Rijswijk van de VRB Adviesgroep een gat in het Nederlandse ondernemersrecht.

,,De LLP heeft geen vergelijkbare alternatieven in Nederland en die komen er afgaande op de tekst van de nieuwe wet ook niet. Daarom gaan wij ervan uit dat de LLP voor de langere termijn concurrerend blijft’’, zegt Van Rijswijk.

De Britse ondernemingsvorm biedt het beste van twee werelden. Binnen deze juridische constructie heeft een zelfstandige voor de fiscus de status van ondernemer, inclusief de bijbehorende fiscale voordelen. Tegelijkertijd biedt de LLP dezelfde rechtsbescherming als een BV. Het risico bij een bankroet blijft dan ook beperkt tot het ingebrachte kapitaal. De constructie is volstrekt legaal en ondervindt geen noemenswaardige gevolgen van een eventuele Brexit.

Vooral voor uitoefenaren van vrije beroepen zoals tandartsen, advocaten en consultants is de LLP uitermate interessant. Dit zijn beroepen waarbij mensen zich traditioneel verenigingen in een maatschap. Het probleem van de maatschap is alleen dat wanneer deze in financiële problemen komt alle deelnemers daar in privé voor opdraaien.

Daarnaast is het oprichten van een LLP goedkoper en eenvoudiger dan van een BV. De ondernemer hoeft bijvoorbeeld niet langs de notaris voor een akte en bespaart daarmee de kosten hiervoor. Net als bij een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) en maatschap moet een LLP wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead