0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Fiscus: nu zijn we nog coulant met schuldenakkoord

De Belastingdienst roept ondernemers zelf op om nog snel gebruik te maken van de huidige coulance van de dienst. Tot 1 oktober 2023 stelt de fiscus zich namelijk relatief bescheiden op als een ondernemer een saneringsakkoord wil sluiten met schuldeisers, bijvoorbeeld vanwege opgelopen uitgestelde belastingschulden.

Veel ondernemers torsen nog een schuld mee vanuit de coronacrisis, toen er gretig gebruikgemaakt is van het uitstel van belastingbetaling. Maar dat uitstel is verleden tijd, en dus drukt de aflossing van de openstaande belastingschuld op de bedrijfsvoering. In totaal moet het bedrijfsleven nog voor miljarden aan schuld terugbetalen.

Akkoord sluiten met schuldeisers

De meeste ondernemers zijn redelijk op schema met de aflossing, maar uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat een groep van zo’n 60.000 ondernemers nog helemaal geen aflossing heeft gedaan. Daarbij weet het ministerie niet of het een kwestie is van niet willen aflossen of van niet kunnen. Hoewel het aantal faillissementen in Nederland nog altijd onder het langjarige gemiddelde ligt, wordt er wel al tijden een stijging voorspeld. Ondernemers die het niet zover willen laten komen, kunnen ervoor kiezen om zelf de bv op te heffen, of hun eenmanszaak te staken.
Ondernemers die nog mogelijkheden zien voor een doorstart, kunnen proberen om een akkoord te sluiten met schuldeisers over de sanering van hun schulden, om zo weer met een redelijk schone lei verder te kunnen. Vaak wordt in zo’n akkoord afgesproken dat de onderneming in elk geval een (groot) deel van de schulden betaalt, zodat de schuldeisers méér ontvangen dan bij een faillissement. In ruil daarvoor schelden de schuldeisers een deel van de schulden kwijt.

Belastingdienst preferent schuldeiser

Uiteraard is de Belastingdienst bij veel van dergelijke akkoorden een belangrijke partij. De fiscus staat namelijk dankzij bijzondere zekerheidsrechten vrijwel altijd vooraan als het op het innen van schulden aankomt. Normaliter stemt de Belastingdienst ook alleen in met een schuldenakkoord als de fiscus minstens het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers ontvangen. Maar tot 1 oktober 2023 is de dienst wat dat betreft coulanter, en is de fiscus ook tevreden met hetzelfde percentage als andere schuldeisers.
In een bericht op de eigen website roept de Belastingdienst ondernemers daarom op om nog vóór 1 oktober in gesprek te gaan met schuldeisers over een saneringsakkoord, omdat de kans dan groter is dat er ook een akkoord komt. Na die datum keert namelijk in principe de oude eis van het dubbele uitkeringspercentage weer terug.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead