0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Grote dividenduitkering belast tegen toptarief van 33%

Voor het eerst sinds de invoering heeft box 2 van de inkomstenbelasting nu twee tarieven. Voor een inkomen in box 2 tot € 67.000 geldt een tarief van 24,5%, en daarboven een toptarief van 33%. Grote dividenduitkeringen worden in 2024 dus flink zwaarder belast dan in 2023, toen het tarief in box 2 nog 26,9% was.

In de inkomstenbelasting is box 2 speciaal opgezet voor houders van een zogeheten aanmerkelijk belang. Dat is een belang van minstens 5% in een onderneming, zoals een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv dat heeft. Over het inkomen dat een dga binnenkrijgt uit de aandelen in de bv moet inkomstenbelasting betaald worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dividend, maar ook om een winst op de verkoop van de aandelen.

Twee tarieven in box 2 in 2024

Dat er vanaf 2024 twee tarieven zouden gaan gelden in box 2, is al een tijd geleden vastgelegd in wetgeving. Maar oorspronkelijk wilde het kabinet een toptarief van 31%. Bij de behandeling van de begroting voor 2024 heeft de Tweede Kamer daar echter nog twee procentpunt bovenop gedaan. Daarmee betaalt een dga over het box 2-inkomen boven € 67.000 nu dus 6,1 procentpunt méér belasting dan in 2023, zoals in de tabel hieronder te zien is. Voor de duidelijkheid: daarbij gaat het alleen om het inkomen in box 2, en fiscale partners kunnen tot twee keer de inkomensgrens (€ 134.000) profiteren van het lage tarief.

2020 2021 2022 2023 2024
Tarief 26,25% 26,9% 26,9% 26,9% 24,5%
Inkomensgrens € 67.000
Hoog tarief 33%

Voor houders van een aanmerkelijk belang is er dus rekenwerk aan de winkel. Want door de invoering van het systeem van twee tarieven, kan het fiscaal voordeliger zijn om elk jaar dividend uit te keren tot aan de inkomensgrens van € 67.000 en zo te profiteren van het lage tarief. Want als de bv het geld een tijd lang niet uitkeert, en dat later in één keer wel doet, valt een groter deel van de winstuitkering in het toptarief in box 2.

Tarief dividendbelasting in 2024

Bij dividenduitkeringen moeten de bv en de aandeelhouder overigens ook rekening houden met dividendbelasting, die wordt nog aangepast aan de nieuwe tarieven. Het tarief voor de dividendbelasting is al jaren hetzelfde, namelijk 15%. Dit tarief geldt ook in 2024. De bv moet bij een dividenduitkering aan de aandeelhouder dividendbelasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Vervolgens mag de aandeelhouder de afgedragen dividendbelasting weer verrekenen. Als de aandeelhouder een bv is, mag die deze verrekening doen in de vennootschapsbelasting. Als de aandeelhouder een privépersoon is, zoals een dga, vindt de verrekening plaats in box 2. Het tarief voor de dividenduitkering is minimaal 24,5%, dus na verrekening van 15% dividendbelasting moet de dga nog minimaal 9,5% inkomstenbelasting betalen.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead