Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Ondernemers hangt belastingaanslag van €4,5 mrd boven het hoofd

Directeuren-grootaandeelhouders die geld lenen bij hun eigen bedrijf, moeten belasting gaan betalen voor leningen zodra die boven de €500.000 uitstijgen. De maatregel treft 23.000 dga’s, die samen een schuld hebben van ruim €30 mrd aan hun vennootschappen. Volgens de nieuwe heffing moeten deze dga’s over dit bedrag ongeveer €4,5 mrd inkomstenbelasting betalen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen de maatregel.

De voor mkb-ondernemers ingrijpende maatregel is per ongeluk niet aangekondigd op Prinsjesdag. De brief waarin de minister en de staatssecretaris van Financiën de belasting aankondigen, ontbrak bij de Prinsjesdagstukken. De eenmalige belastingopbrengst die het kabinet in 2019 van de maatregel verwacht, stond wel in de Miljoenennota.

Eenmalige opbrengst
De nieuwe belasting gaat in op 1 januari 2022. Hierdoor hebben dga’s drie jaar de tijd om de schuld bij hun eigen bedrijf af te lossen voor zover die het bedrag van €500.000 overstijgt. Het alternatief is dat zij deze schuld omzetten in een winstuitkering. Dan moeten zij daarover op dit moment 25% belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. Het kabinet verwacht dat een groot aantal ondernemers dit volgend jaar zal doen. Het houdt daarom rekening met een eenmalige extra belastingopbrengst van €1,8 mrd.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland dwingt de maatregel dga’s ertoe vermogen te onttrekken aan hun onderneming. ‘Dat gaat ten koste van de toekomstige investeringskracht van de onderneming en daarmee de groei en werkgelegenheid’, aldus de ondernemersorganisaties in een schriftelijke reactie.

Doorn in het oog
Belastingadviseurs zijn overvallen door de aangekondigde heffing. ‘Het is de meest opvallende maatregel van Prinsjesdag, die verstopt zat in de Miljoenennota’, zegt Arjo van Eijsden van EY. Zijn collega Edwin Visser van PwC zegt verrast te zijn, omdat de fiscus volgens hem al scherp toezicht houdt op de verhouding tussen de schuld die dga’s bij hun eigen bedrijf hebben en de financiële armslag die zij als privépersoon hebben om die af te lossen.

Van Eijsden vindt de maatregel begrijpelijk vanuit het perspectief van de Belastingdienst. ‘Schuld bij de eigen vennootschap is de fiscus een doorn in het oog. Er is enorm veel discussie of het wel echte schulden zijn of dat het eigenlijk winstuitkeringen zijn, omdat ondernemers privé vaak te weinig geld hebben om de leningen af te lossen. De Belastingdienst heeft hierbij een zware bewijslast, dus ik snap dat die ervan af wil.’

Vakantiehuis verkopen
Zowel Van Eijsden als Visser vindt het kabinetsvoorstel rigoureus. De PwC-adviseur wijst erop dat er allerlei rechterlijke uitspraken zijn over de vraag of er sprake is van een lening of een winstuitkering. ‘Het kabinetsplan is grote stappen snel thuis’, aldus Visser.

‘De prangende vraag is of dga’s in staat zijn hun schulden af te lossen, of dat ze in 2022 het haasje zijn’, zegt Van Eijsden. Hij voorziet dat ondernemers vermogen zullen moeten vrijmaken. ‘Het vakantiehuis moet wellicht worden verkocht’, aldus de adviseur. ‘Snel heeft op Prinsjesdag gezegd het midden- en kleinbedrijf tegemoet te willen komen, maar deze maatregel raakt het mkb heel hard.’

Belastingontwijking
Volgens minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel past de nieuwe taks bij de aanpak van belastingontwijking en ontlast deze de Belastingdienst. Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen houders van een zogeheten aanmerkelijk belang de belasting in box 2 langdurig uitstellen en in sommige situaties zelfs afstellen, schrijven zij aan de Tweede Kamer.

Het is de bedoeling dat er een overgangsregeling komt voor leningen die zijn afgesloten voor de eigen woning. Financiën verwacht dat de maatregel vanaf 2022 €50 mln per jaar oplevert. In totaal leenden de ruim 225.000 houders van een aanmerkelijk belang in 2015 meer dan €51 mrd van hun eigen vennootschappen.

Wegpoetsen van schulden
Intern waarschuwde de Belastingdienst begin 2016 voor het ‘wegpoetsen’ van schulden die dga’s maken bij de rekening-courant van hun bv. Sommige advieskantoren zijn ‘op de commerciële toer gegaan’ en verkopen het belastingvrij wegstrepen van deze schulden als fiscaal product, aldus een memo uit februari van dat jaar.

Financiën gaf de interne stukken over schijnleningen en verkapt dividend vrij nadat een beroep was gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. Dat gebeurde naar aanleiding van een artikel in het FD over de mogelijkheden om schuld bij de rekening-courant om te zetten in een winstuitkering zonder belasting te hoeven betalen.

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead