0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

De overeenkomst is bedoeld om een aantal fiscale afspraken binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) en/of omzetbelasting (OB) vast te leggen. Hierin kan bijvoorbeeld worden vastgelegd wat de verdeling van de door vennootschappen binnen een fiscale eenheid te betalen VPB en OB is. Daarnaast kan hierin worden opgenomen wat de allocatie van het recht op verliescompensatie binnen de fiscale eenheid is.

Het belangrijkste doel van deze overeenkomst is te voorkomen dat bij faillissement van een dochtermaatschappij de curator een vergoeding kan claimen voor de waarde van de aan deze dochtermaatschappij toerekenbare verliescompensatie. Ervan uitgaande dat de dochtermaatschappij structureel verliesgevend is, zal zij op basis van deze overeenkomst geen recht hebben op een dergelijke vergoeding.

Allocatie VPB en OB fiscale eenheid

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead