0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

‘Fiscaal Pakket’ behorende bij oprichten BV / holdingstructuur
Het ‘Fiscaal Pakket’ van de VRB Adviesgroep behelst alle werkzaamheden die vanuit de VRB Adviesgroep worden verricht om uw BV / holdingstructuur (van A tot Z) op te richten. U dient naast deze kosten enkel nog de notariële kosten te voldoen die separaat door onze notaris in rekening zullen worden gebracht.

Met dit ‘Fiscaal Pakket’ zorgt u ervoor dat u van uw BV een echte BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ® maakt. Alleen met een BV als echte BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ® heeft u de maximale bescherming van al uw bezittingen.

Nadat u het ‘Fiscaal Pakket’ hebt aangevraagd zullen wij alle benodigde gegevens – die wij nodig hebben om de BV/structuur voor u op te richten – bij u opvragen. Nadat de BV / structuur staat wordt u bij VRB op kantoor uitgenodigd voor een ‘DGA-Check-gesprek’. In dit DGA-Check-gesprek worden alle laatste zaken met u doorgenomen die op u van toepassing zijn als directeur aandeelhouder van uw BV.

Begeleiding en coördinatie traject:

 • het traject van de oprichting zal door VRB worden begeleid;
 • VRB onderhoudt contact notaris en bewaakt de tijdslijn;
 • DGA-Check na oprichting van B.V.(‘s).

Fiscaal/juridisch:

 • opstellen arbeidsovereenkomst DGA;
 • opstellen rekeningcourant-overeenkomst;
 • opstellen managementovereenkomst;
 • deelname aan lezingen / webinars van de VRB Adviesgroep;
 • fiscale advisering gedurende oprichting van uw BV’s.

DGA-gesprek:

Na oprichting van uw structuur wordt u door VRB uitgenodigd voor een DGA-gesprek om alle laatste vragen te beantwoorden en werkzaamheden te verrichten.

Fiscaal Pakket

1.750,00 excl. BTW

Dit ‘‘Fiscaal Pakket’ behorende bij BV / holdingstructuur bestaat uit:

 • Begeleiding tijdens oprichting BV / holdingstructuur;
 • Fiscaal / juridisch;
 • ‘DGA-gesprek’ na oprichting BV / holdingstructuur.

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2023 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead