0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Bent u ervan op de hoogte dat u als DGA zakelijk dient te handelen met en vanuit uw B.V. om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschermende werking van uw B.V. en weet u hoe u maximaal (fiscaal) voordeel kunt behalen met uw B.V.?

Bij de VRB Adviesgroep weten wij inmiddels dat er heel veel DGA’s in Nederland zijn die wel een B.V. hebben maar niet goed weten hoe zij correct en zakelijk dienen om moeten gaan met hun B.V. Ingeval van faillissement kan dit tot grote problemen leiden waarbij een curator de DGA ook privé aansprakelijk kan stellen voor de schulden van zijn B.V. met alle gevolgen van dien.

‘Handboek voor de DGA en B.V. als BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ® 2023’
In dit unieke en uiterst informatieve e-book: ‘Handboek voor de DGA en B.V. als BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ® 2023’ (99 pagina’s), vindt u waardevolle en praktische informatie over zaken die voor u als DGA in relatie tot uw B.V. van belang zijn.

Door de spelregels goed te kennen maakt u van uw B.V. een echte ‘BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP ® en zijn al uw bezittingen wel optimaal beschermt’

Dit is het enige boek in Nederland dat niet alleen de werking van BV behandelt maar ook de gevolgen en verplichtingen voor de DGA en kan dan ook worden omschreven als ‘standaardwerk’ dat in het bezit zou moeten zijn van en gelezen door iedere DGA in Nederland.

In dit unieke en waardevolle boek komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

– hoe werkt een B.V. / holdingstructuur;
– de bescherming van uw B.V.
– de BV als echte BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP® ;
– hoe zakelijk te handelen en om te gaan met uw B.V.;
– de werking van de belastingheffing en verplichtingen binnen een B.V.;
– de DGA en de verhouding met zijn B.V.;
– hoe om te gaan met winstreserves / dividend;
– hoe om te gaan met rekening-courant / lenen van de B.V.;
– de werking van de holdingstructuur;
– aandachtspunten na omzetting eenmanszaak naar B.V.;

Vraag dit waardevolle boek nu aan en zorg dat u als DGA gebruik maakt van alle voordelen en mogelijkheden en uw B.V. uw bezittingen wel optimaal beschermt! 

Handboek voor de DGA en B.V. als BESCHERMENDE VENNOOTSCHAP® 2024

30,00 excl. BTW

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead