0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De notulen van de ava vormen het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders. Op grond van de statuten is de directie van een B.V. of N.V. verplicht om ten minste eenmaal per jaar verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders. Bijgaand vindt u een format voor de notulen van deze ava. Dit format is ook geschikt om te gebruiken voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Voor het uitkeren van dividend is het verplicht dat er notulen van de ava worden opgesteld waar deze dividenduitkering in vermeld staat.

Notulen ava

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead