0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

De overeenkomst van schenking ter verwerving van een woning is bedoeld voor het vastleggen van een schenking door schenker aan begiftigde voor verwerving van (een deel van) een eigen woning. Fiscaal gezien wordt een schenking in verband met de verwerving van een eigen woning onder bepaalde voorwaarden voor een hoger bedrag vrijgesteld van schenkbelasting dan een ‘reguliere’ schenking. In deze overeenkomst van schenking ter verwerving van een woning verklaart de begiftigde onder andere dat de schenking alleen gebruikt zal worden ter verwerving van een eigen woning.

Overeenkomst van schenking ter verwerving van eigen woning

245,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • modelovereenkomst

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead