0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Bent u als DGA in het bezit van de juiste akten en overeenkomsten? Bestel nu snel de Overeenkomsten Box en zorg dat u als DGA alles keurig heeft geregeld en niemand u iets kan verwijten.

Een DGA dient alle afspraken tussen privé en zijn/haar BV(‘s) en tussen zijn/haar BV’s onderling zakelijk te bezien en deze afspraken vast te leggen in de juiste overeenkomsten. De fiscus ziet er steeds meer op toe dat de afspraken tussen de DGA en BV en BV’s onderling op de juiste wijze zijn overeengekomen en vastgelegd. Als DGA bega je een economisch delict indien je de overeenkomsten tussen jezelf en jouw BV’s en tussen de BV’s onderling niet op orde hebt.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
Indien de betreffende overeenkomsten niet op orde zijn, dan kan dit bij faillissement leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid waardoor de bestuurder van de vennootschap in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor alle zakelijke schulden betreffende de BV. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat je als DGA/bestuurder van je BV(’s) de overeenkomsten op een zakelijke wijze hebt opgesteld/vastgelegd en deze bewaart in de administratie van jouw BV’s.

Verplichte overeenkomsten
Als DGA dien je dus verplicht in het bezit te zijn van een aantal overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn:

  1. arbeidsovereenkomst (tussen jezelf en de BV);
  2. managementovereenkomst (tussen holding en werk BV'(s));
  3. aandeelhoudersovereenkomst (tussen twee of meer aandeelhouders);
  4. rekening-courantovereenkomst (tussen privé en BV'(s) en tussen BV’s onderling);
  5. leningsovereenkomst (tussen privé en BV'(s) en tussen BV’s onderling);
  6. huurovereenkomst (tussen privé en BV’s en tussen BV’s onderling).

Met de ‘Overeenkomsten Box’ DGA en BV, biedt VRB alle voorkomende (concept)overeenkomsten aan zodat je jouw zaken op dit punt goed op orde hebt.

VRB biedt de “Overeenkomsten Box” DGA en BV inclusief zes overeenkomsten nu aan van € 475,- voor slechts € 245,- (aanbieding geldt tot het einde van deze maand)

Overeenkomsten Box ‘DGA en BV’

475,00 245,00 excl. BTW

Deze Overeenkomsten Box ‘DGA en BV’ bestaat uit:

  • zes model overeenkomsten
  • telefonische ondersteuning

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead