0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Wilt u als DGA / bestuurder van uw B.V. ook maximaal zijn gevrijwaard tegen bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement en/of fiscale sancties van de belastingdienst? Dit kan met behulp van de ‘Overeenkomsten-Box’ speciaal voor de DGA en zijn BV.

Faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheid
We zien de wereld om ons heen in snel tempo veranderen. Faillissementen nemen in rap tempo toe en bestuurders van BV’s worden – door onzakelijk met hun B.V. te hebben gehandeld – steeds vaker met hun hele privé vermogen in dit faillissement meegenomen.

Overeenkomsten zakelijk vastleggen
Bij VRB wijzen we er ondernemers dan ook steeds nadrukkelijker op om tussen hen als bestuurder en hun BV zakelijke overeenkomsten op te stellen. Met het gebruik van de juiste zakelijke overeenkomsten handelt men als DGA / bestuurder wel zakelijk met zijn BV en wordt latere bestuurdersaansprakelijkheid van de DGA daarmee zoveel mogelijk voorkomen.

Belastingdienst toetst ook steeds vaker op zakelijkheid van overeenkomsten
Ook de belastingdienst kijkt en toetst steeds vaker naar de aanwezigheid van bepaalde overeenkomsten en kan sancties opleggen indien deze overeenkomsten tussen de DGA en zijn B.V. er niet zijn of niet zakelijk zijn opgesteld.

Drie type overeenkomsten verplicht in iedere boekhouding
Er zijn drie belangrijke type overeenkomsten die aanwezig moeten zijn in de boekhouding van iedere DGA. Dat zijn de arbeidsovereenkomst, de rekening-courantovereenkomst in geval van een holdingstructuur vaak ook een managementovereenkomst.

Overeenkomsten dienen zakelijk te zijn
Deze overeenkomsten dienen onder zakelijke condities te zijn opgesteld en te zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Van deze vergadering dienen notulen te zijn opgesteld zodat deze overeenkomsten ook echt een zakelijk karakter hebben en de B.V. daarmee de bescherming biedt die een DGA van zijn B.V. mag verwachten

De ‘Overeenkomsten-Box’ op basis van drie overeenkomsten
De VRB Adviesgroep heeft voor u als DGA – op basis van de drie belangrijke overeenkomsten – de ‘Overeenkomsten-Box’ ontwikkeld. Zodra u deze Box aanvraagt inventariseert VRB uw gegevens en zal deze overeenkomsten – op maat – voor u opstellen.

Zorgdragen voor notulen van de AVA
Daarnaast zal VRB zorgdragen voor de bij deze overeenkomsten behorende notulen van de AVA. Hiermee hebben deze overeenkomsten ook echt het zakelijke karakter die u als DGA nodig heeft in geval van controle van de Belastingdienst en/of faillissement van uw B.V.

Nu de ‘Overeenkomsten-Box’ aanvragen
Vraag de Overeenkomsten-Box’ nu hieronder aan zodat u als DGA voor 2022 bent verzekerd van de juiste zakelijke overeenkomsten en de bescherming van uw B.V. die u als DGA verdient.

OvereenkomstenBox DGA en BV

950,00 excl. BTW

Deze ‘Overeenkomsten Box DGA en BV’ bestaat uit:

  • Intakegesprek;
  • opstellen drie overeenkomsten + notulen AVA;
  • telefonische ondersteuning.

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead