0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Wilt u in deze onzekere tijden ook een BV oprichten en uw onderneming (eenmanszaak /VOF) omzetten naar een BV om hiermee gebruik te maken van alle voordelen en de juridische bescherming van een BV?

Intentieverklaring voor oprichten BV registeren
Dan dient u nu een zogenaamde ‘intentieverklaring voor oprichten BV’ op te stellen en deze intentieverklaring kosteloos te registeren bij de belastingdienst.

Omzetten eenmanszaak naar BV
Met het registeren van een dergelijke intentieverklaring heeft u de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een BV op te richten en alle winst van uw eenmanszaak of VOF toe te rekenen aan de BV.

Bestellen ‘Intentieverklaring voor oprichten BV’
Bestel deze intentieverklaring voor oprichten BV + geleide formulier en een complete toelichting dus snel en zorg ervoor dat u deze intentieverklaring registreert bij de belastingdienst.

Intentieverklaring voor oprichten BV

145,00 excl. BTW

Het ‘registeren intentieverklaring voor oprichten BV’ met terugwerkende kracht bestaat uit:

  • model intentieverklaring;
  • geleideformulier belastingdienst;
  • uitgebreide instructie en toelichting.

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead