0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

“Dit rekenmodel “Uitkeringstest dividenduitkering DGA” is bedoeld voor het berekenen of uw B.V. een dividenduitkering kan doen zonder in problemen te komen met haar (financiële) verplichtingen. Op deze manier (bij positieve uitkomst) voorkomt u dat u als bestuurder in privé hoofdelijk aansprakelijk kunt worden gesteld wegens onbehoorlijk bestuur.

Per 1-10-2012 zijn de bepalingen inzake de flex-B.V. in werking getreden. Onderdeel daarvan is de uitkeringstest. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) stelt een dividend voor dat door het bestuur moet worden goedgekeurd (op grond van art. 2:216 BW). Een dividendvoorstel mag niet worden goedgekeurd indien de B.V. ten gevolge van het dividend niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Daarnaast speelt de vermogenstest. Civielrechtelijk speelt dit bij aanwezigheid van statutaire en/of wettelijke reserves. Uitkering van dividend mag er niet toe leiden dat er minder vermogen overblijft dan het bedrag van deze reserves.”

Rekenmodel Uitkeringstest dividenduitkering DGA

145,00 excl. BTW

Dit product bestaat uit:

  • rekenmodel
  • telefonische ondersteuning

Eventuele vragen over dit product kunt u stellen via: info@vrbadvies.nl

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead