Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

‘Snelle opmars Engelse LLP concurrent voor maatschap en bv’

De Engelse LLP ondernemingsvorm is met een snelle opmars in ons land bezig. De VRB Adviesgroep begeleidt inmiddels de oprichting van enkele tientallen LLP’s per maand. De helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar en het aantal stijgt nog iedere maand.

Vooral voor uitoefenaren van vrije beroepen zoals tandartsen, advocaten en consultants is volgens VRB-directeur Pim van Rijswijk de LLP uitermate interessant. Dit zijn traditioneel beroepen waarbij mensen zich verenigingen in een maatschap.

Het probleem van de maatschap is alleen dat wanneer deze in financiële problemen komt alle deelnemers er in gelijke mate voor opdraaien. Ook wanneer de fout bij slechts één van de leden ligt. Bij grotere maatschappen kan dit serieus in de papieren lopen.

Om dat risico te ondervangen, kan iemand zijn activiteiten binnen een maatschap ook onderbrengen in een bv. Het nadeel hier alleen van is dat de belastingdienst houders van een bv niet als ondernemer, maar als personeelslid van die bv aanmerken. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor de fiscale voordelen die horen bij het ondernemerschap. Zoals de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

De LLP biedt volgens Van Rijswijk het beste van twee werelden. Binnen deze rechtsvorm blijft een zelfstandige vrije beroeper voor de fiscus de status van ondernemer houden. Inclusief de bijbehorende fiscale voordelen. Tegelijkertijd bieden de rechtsvorm dezelfde rechtsbescherming als een bv. Het risico bij een bankroet blijft beperkt tot het ingebrachte kapitaal.

Daarnaast is het oprichten van een LLP goedkoper en eenvoudiger dan van een bv. De ondernemer hoeft bijvoorbeeld niet langs de notaris voor een akte en bespaart de kosten hiervoor. Net als bij een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) en maatschap moet een LLP wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De LLP vult volgens Van Rijswijk een gat in het Nederlandse ondernemersrecht. Er lag een voorstel dat dit moest recht trekken, maar dit sneuvelde in 2011. De politiek is bezig met het onderwerp, maar het is in de ogen van Van Rijswijk nog twijfelachtig of er schot in de zaak komt.

Daarom blijft het oprichten van een LLP volgens hem bijzonder aantrekkelijk. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat het gebruik van de Engelse limiteds wordt bedreigd door de Brexit.

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead