0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Waarschuwing voor ondernemers met bijzonder uitstel

De Belastingdienst heeft meer informatie gegeven over de brief die ondernemers met bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis onlangs hebben ontvangen. Deze is verstuurd vanwege een betalingsachterstand. Als de ondernemer tijdelijk niet kan betalen kan hij verzoeken om een aanpassing van de regeling.

De brieven zijn verstuurd omdat de ondernemers volgens de administratie van de Belastingdienst niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel (V&A). Ondernemers kunnen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als ze:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen; en
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betalen.

Verkeerde betalingskenmerk gebruikt bij betaling

Degenen die de betalingsachterstand al hebben ingehaald in de twee weken voordat ze de brief hebben ontvangen, hoeven nu niets te doen. Ook is het mogelijk dat een termijn van de betalingsregeling is betaald, maar dat daarbij een verkeerd betalingskenmerk is gebruikt. Dan kon de Belastingdienst de betaling niet op tijd verwerken. Als de Belastingdienst het bedrag heeft teruggestort, moet de ondernemer de termijn opnieuw betalen.

Aanpassen van de betalingsregeling

Als een ondernemer (tijdelijk) de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel niet meer kan betalen, kan hij verzoeken om een aanpassing van de regeling. Hij kan de Belastingdienst vragen om een of meer van de volgende drie aanpassingen:

  • Kwartaalbetaling: de ondernemer betaalt per kwartaal in plaats van per maand.
  • Betaalpauze: de ondernemer kan een keer een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen.
  • Verlenging regeling: de ondernemer verlengt de regeling naar maximaal zeven jaar. Dit kan alleen als hij een betalingsregeling heeft voor minimaal € 10.000.

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead