0346 - 555 797

neem nu contact met ons op

Toename rekening-courant belast als inkomen voor dga

De Belastingdienst kan sinds dit jaar bogen op een nieuwe wet om al te hoge leningen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bij hun eigen bv’s aan te pakken. Maar ook zonder die wet heeft de fiscus al mogelijkheden om paal en perk te stellen aan leningen, zo merkte een dga bij het gerechtshof.

Sinds 1 januari 2023 geldt een wet die zogeheten excessieve leningen aanpakt. Volgens het kabinet kunnen dga’s de belastingheffing namelijk veel te lang uitstellen door te lenen van hun bv. Daarom worden leningen boven een bepaalde grens nu aangemerkt als excessief. Die grens ligt vooralsnog op € 700.000.

Fiscus peilt eind 2023 omvang schulden dga

Het deel boven de grens is automatisch belast als inkomen uit aanmerkelijk belang, in box 2 van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst zal eind dit jaar voor het eerst peilen hoe hoog de schulden van dga’s zijn. Er is dus nog wat tijd om de leningen af te bouwen, bijvoorbeeld door dividend uit te keren.
De wetgeving is ook mede ingevoerd omdat de fiscus veel tijd kwijt is met discussies met onder meer dga’s. Als de inspecteur namelijk kan aantonen dat er helemaal geen sprake is van een lening maar van een uitdeling aan de dga, is die uitdeling belast. Maar dat valt niet altijd mee. Vanaf dit jaar is er dus dankzij de nieuwe wet voor leningen boven de € 700.000 wat minder discussie mogelijk voor belastingplichtigen.

Inspecteur telt toename schuld bij inkomen

Maar zoals gezegd heeft de Belastingdienst nu ook al wettelijke opties om hoogoplopende schulden aan te pakken. Dat merkte een dga die een fikse aanslag voor de inkomstenbelasting voor de kiezen kreeg. Waar hij voor de jaren 2014, 2015 en 2016 steeds een inkomen uit aanmerkelijk belang van nihil opgaf, ging de inspecteur fiks hoger zitten. Die rekende voor deze jaren achtereenvolgens met een inkomen van € 1,5 miljoen, ruim € 588.000 en € 1,8 miljoen. De inspecteur telde namelijk onder meer de toename van de rekening-courantschuld van de dga bij de bv in die drie jaar mee als inkomen. Gezien de omstandigheden was de kans volgens de inspecteur klein dat de dga dit geld terug zou betalen. En dus had het geld de bv definitief verlaten en ging het om belaste winstuitdelingen voor de dga.

Geen lening maar uitdeling, oordeelt gerechtshof

De dga voerde aan dat er voor die bedragen een terugbetalingsverplichting was afgesproken met de bv, en dat er dus sprake was van een lening. Maar het gerechtshof oordeelde anders. Uit de financiële omstandigheden en de afspraken tussen de dga en de bv viel namelijk af te leiden dat de dga de bedragen niet terug zou betalen. Er was daarom ook volgens het hof sprake van uitdelingen, die terecht tot het inkomen waren gerekend. De aanslag bleef dus in stand.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 december 2022 (publicatiedatum 20 februari 2023), ECLI (verkort): 4747

© 2024 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead