• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

De Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) van kracht geworden. De bedoeling van deze Wet DBA is het voorkomen van schijnzelfstandigheid en/of verkapt loondienst onder zzp’ers. Mocht echter achteraf blijken dat er volgens de Wet DBA toch sprake is van schijnzelfstandigheid (een verkapt dienstverband) dan wordt de opdrachtgever van de betreffende zzp’er door de belastingdienst geconfronteerd met naheffingen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en een boete.

Mogelijke situaties voor de Wet DBA:

1. werken met een modelovereenkomst
2. zzp’er treedt in loondienst bij zijn opdrachtgever
3. zzp’er treedt in loondienst bij een uitzendbureau / payrollbedrijf
4. zzp’er treedt in loondienst bij zijn eigen ZZP BV

DBA situatie 1: Opstellen van een (model)overeenkomst

Is er tussen een zzp’er en zijn/haar opdrachtgever geen sprake van een loondienstverband dan kan men volstaan met een (model)overeenkomst. Voordeel hiervan is dat de zzp’er niet in loondienst komt bij zijn/haar opdrachtgever en de opdrachtgever hierdoor maximale flexibiliteit heeft. De keerzijde van deze mogelijkheid is – dat wanneer achteraf blijkt dat er volgens de Wet DBA toch sprake is van een loondienstverband – de opdrachtgever kan worden geconfronteerd met forse naheffingen.

DBA situatie 2: De zzp’er treedt in loondienst bij zijn opdrachtgever

Indien de opdrachtgever het werken met zzp’ers door de consequenties van de Wet DBA te risicovol vindt worden, dan kan hij/zij de zzp’er gewoon in dienst nemen. Voordeel van deze mogelijkheid is dat de zzp’er (lees: werknemer) vervolgens voor (on)bepaalde tijd en zonder risico’s op naheffingen voor de opdrachtgever (lees: werkgever) kan blijven werken en zijn diensten kan blijven aanbieden. Nadeel hiervan is dat de werkgever er vervolgens een werknemer bij heeft en wordt geconfronteerd met alle verplichtingen die het hebben van werknemers in Nederland met zich meebrengt.

DBA situatie 3: De zzp’er treedt in loondienst bij een uitzendbureau / payrollbedrijf

Veel opdrachtgevers zullen er dan ook niet voor kiezen om zzp’ers massaal een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Veel opdrachtgevers zullen zzp’ers de mogelijkheid bieden om in dienst te treden bij een uitzendbureau of payrollbedrijf, die hen vervolgens weer uitzendt aan de voormalige opdrachtgever van de zzp’er. Voordeel van deze mogelijkheid is dat de zzp’er kan blijven doorgaan met werken voor zijn/haar voormalige opdrachtgever. Het grote nadeel van deze mogelijkheid is dat uitzendbureaus en payrollbedrijven bekend staan om de hoge (directe en indirecte) kosten die zij in rekening brengen. Er zijn zelfs situaties bekend dat men via een uitzendbureau nog maar de helft overhield van wat men daarvoor als zzp’er overhield.

DBA situatie 4: De zzp’er treedt in loondienst bij zijn/haar eigen ZZP BV

Zzp‘ers kunnen er ook voor kiezen om zelf een speciale ZZP BV op te richten en daar vervolgens in loondienst te treden. Een ZZP BV is in principe het eigen uitzendbureau van een zzp’er. De zzp’er komt in loondienst van zijn/haar eigen ZZP BV en deze BV verhuurt de betreffende persoon aan zijn/haar (voormalige) opdrachtgever. De (voormalige) opdrachtgever van de zzp’er is nu de nieuwe opdrachtgever van de ZZP BV geworden. Deze opdrachtgever zal nu in plaats van een factuur van de eenmanszaak van de zzp’er voortaan een factuur van zijn/haar ZZP BV ontvangen.

Vraag nu kosteloos boek aan: ‘Wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP BV’

Wet DBA

In dit kosteloze boek leest u alles over de mogelijkheden om onzekerheden vanuit de Wet DBA het hoofd te bieden.
– 110 bladzijden
– Hardcover
– 2e druk.

Kosteloos aanvragen

 

De Wet DBA en de werking van de ZZP BV van VRB

Het voordeel van een ZZP BV is dat men:

– volledige vrijheid van ondernemen blijft behouden;
– gebruik kan blijven maken van een groot aantal fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek;
– zakelijke kosten / aftrekposten kan blijven opvoeren;
– geen (directe en indirecte) kosten hoeft af te dragen voor de diensten van een uitzendbureau of payrollbedrijf;
– de winst kan reserveren / opbouwen in de eigen BV.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de ZZP BV?

Bestel dan ons kosteloze boek waarin precies wordt aangegeven hoe dit werkt en welke voordelen dit te bieden heeft!

Wet DBADe VAR-regeling (verklaring arbeidsrelatie) is vervangen door (model)overeenkomsten volgens de nieuwe Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). De nieuwe wet ging op 1 mei 2016 in, maar zal pas effectief worden gehandhaafd vanaf 1 mei 2017.

Wat is de VAR (voorloper op Wet DBA)

VAR staat voor Verklaring ArbeidsRelatie. Als zelfstandig ondernemer moest men jaarlijks een VAR aanvragen om aan opdrachtgevers te kunnen laten zien dat de Belastingdienst jou als zzp’er beschouwde als zzp’er. De opdrachtgever hoefde dan geen loonheffingen in te houden en te betalen over de inkomsten van de zzp’er.

Per 1 mei 2016 wet DBA

Per 1 mei 2016 ging de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in. Dit houdt in dat je als zzp’er of freelancer geen VAR meer aan kan vragen, maar dat je samen met de opdrachtgever een (model)overeenkomst invult. Bovendien moet de Wet DBA ervoor zorgen dat het financiële risico eerlijker verdeeld wordt als er toch sprake is van een verkapt dienstverband. Nu ligt het risico bij de zzp’er, maar straks wordt ook de opdrachtgever aansprakelijk.

Overgangsperiode DBA

Zelfstandige ondernemers moeten genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op de veranderingen, vindt de Belastingdienst. Daarom hanteert zij een coulanceperiode tot 1 mei 2017. Tot die tijd houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar worden er (in principe) geen handhavingsmaatregelen toegepast.

Wat te doen als opdrachtgever?

Vanaf 1 mei kan je als opdrachtgever om enige (schijn)zekerheid te verkrijgen dus samen met de betreffende zzp’ers een (model)overeenkomst opstellen voor je met elkaar gaat samenwerken. Hiermee geven jullie als opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’er) aan dat er tussen partijen geen verkapt loondienstverband bestaat. De ingevulde overeenkomsten kan men laten controleren door de Belastingdienst. Indien achteraf blijkt dat er toch een loondienstverband aanwezig was dan volgen er alsnog naheffingen.

Wil je meer weten over DBA en de mogelijkheden van onze ZZP BV?

Vraag dan nu kosteloos ons boekje aan: ‘De Wet DBA, de mogelijkheden en de ZZP BV’.

Kosteloos aanvragen


Wet DBAOver de VRB Adviesgroep

Sinds 2005 is VRB dé specialist in het oprichten van BV’s en holdingstructuren voor zzp’ers en mkb- bedrijven en heeft inmiddels duizenden bv’s opgericht. De VRB Adviesgroep bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en er werken 40 financiële specialisten verdeeld over drie bedrijfsonderdelen. Deze onderdelen zijn: belastingadviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen.

Pim van Rijswijk

De VRB Adviesgroep is opgericht door Pim van Rijswijk. Pim organiseert maandelijks kosteloze lezingen voor ondernemers en wordt in de media regelmatig gevraagd om advies te geven over nieuwe fiscale ontwikkelingen voor ondernemers en bedrijven.

Direct aanvragen