0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Zelfstandigenaftrek bedraagt nog maar € 1.200 in 2030

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de zelfstandigenaftrek waar ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) een beroep op kunnen doen (nog) sneller wordt afgebouwd. Deze snellere afbouw start in 2023 en leidt ertoe dat in 2030 de zelfstandigenaftrek voor de IB-ondernemer nog maar € 1.200 bedraagt.

Compensatie via verhoging van de arbeidskorting

De coalitiepartijen willen het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen echter nog meer verkleinen door de zelfstandigenaftrek verder en sneller af te bouwen. Dit moet sneller gaan dan al was aangekondigd op Prinsjesdag: vanaf 2023 daalt het fiscale voordeel jaarlijks met € 650 (en in de laatste twee jaar met € 605) tot een bedrag van € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode wel gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting.

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead