BV liquideren


Om een BV te liquideren dient er een eindbalans te worden opgesteld. Alle schulden en tegoeden van de BV zullen dan moeten worden betaald en ontvangen. Er zal vervolgens voor de laatste keer een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden opgesteld en ingediend en de eventuele verschuldigde belasting zal moeten worden betaald. Daarna wordt de BV uitgeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

VRB kan u van dienst zijn bij het liquideren van uw BV en is gespecialiseerd in het verrichten van deze werkzaamheden. Nadat de BV is uitgeschreven heeft u ook geen verdere verplichtingen meer en hoeft u geen kosten meer te maken om de BV verder te onderhouden.

Wilt u meer weten over het liquideren van een BV of wilt u daar eens met een MKB-Adviseur van VRB over van gedachten wisselen dan kunt u hiervoor een kosteloze afspraak inplannen op het kantoor van VRB in Utrecht. U kunt deze afspraak inplannen via de volgende link: kosteloos kennismakingsgesprek inplannen