• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Houders van stamrecht BV’s diep in de problemen

Duizenden houders van een stamrecht BV dreigen in de problemen met de fiscus te komen. Ze bereiken binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd wat betekent dat ze belasting over hun ingelegde ontslagvergoeding moeten betalen, maar hebben dit geld helemaal niet meer.

Directeur-eigenaar Pim van Rijswijk van de VRB Adviesgroep slaat hierover alarm. Van Rijswijk en zijn medewerkers werkte zelf mee aan de oprichting van veel stamrecht bv’s. Tot 2014 was het een veel gekozen oplossing om een ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk weg te zetten. Net zoals dit kon door middel van speciaal hiervoor bedoelde bankspaarproducten en verzekeringsoplossingen.

Wie hiervoor koos, hoefde niet direct belasting op basis van het hoogste 52 procent tarief af te dragen. Dat is pas jaren later aan de orde. Meestal wanneer de pensioengerechtigde leeftijd werd bereikt. Het voordeel van de stamrecht BV was dat hij anders dan de producten van financiële dienstverleners veel vrijheid bood.

,,Je kon over het geld beschikken waardoor je er bijvoorbeeld mee kon beleggen, ondernemen of jezelf een aanvulling op je WW geven. Het vereiste alleen wel zelfdiscipline”, legt Van Rijswijk uit. ,,Daar blijkt het nogal eens aan te hebben geschort. Mensen hebben vaak uit onwetendheid privé-onttrekkingen gedaan uit de bv. In het slechtste geval is er nu niks meer over.”

Een lege kas van de stamrecht BV accepteert de belastingdienst echter niet. De stamrecht BV hoort de ontslagvergoeding vanaf de pensioenleeftijd te gaan uitkeren en er dient over deze (periodieke) uitkering alsnog inkomstenbelasting te worden betaald. Dit terwijl er in vele gevallen onvoldoende tot geen geld meer is om aan deze (periodieke) uitkeringen en daarmee de belastingafdracht te kunnen voldoen. De VRB Adviesgroep ziet het bij de eerste cliënten die van het pensioen mogen gaan genieten volledig misgaan.

,,We hebben klanten waarvan de belastingdienst hun huis verkoopt zodat ze aan hun verplichting kunnen voldoen. Dat is uitermate schrijnend. De overheid gaat hiermee in onze ogen voorbij aan zijn verantwoordelijkheid”, aldus Van Rijswijk. ,,Er is een periode goed gevonden dat mensen meer vrijheid kregen dan eigenlijk goed voor ze was. De overheid heeft dit tegen beter weten in jarenlang laten voortbestaan. Het is verbazingwekkend dat werknemers door diezelfde overheid worden beschermd door hen te verbieden hun pensioen zelf te beheren terwijl diezelfde overheid wel toestond dat werknemers – die vaak in financieel oogpunt analfabeet waren – een stamrecht BV konden oprichten.

Al die jaren had diezelfde overheid uit hoofde van een goed werkende belastingdienst veel eerder kunnen ingrijpen en bijsturen. Ook dat heeft zij nagelaten.” ,,Wanneer het dan nu zo mis gaat en dit voor vele mensen leidt tot Kafkaiaanse toestanden, moet je zo flexibel zijn te helpen bij de oplossing. De overheid moet dit nu oppakken en werken aan een menselijke oplossing, want anders voorzie ik hele grote problemen bij een substantiële groep mensen.”

Kosteloze aanvragen